Regler för garage

Plats- och köregler

Föreningen hyr genom Parkando ut parkeringsplatser till både boende i huset (medlemmar i föreningen brf Kristinebergs Strand) och externa. Syftet är dock att ge boende medlemmar förtur till p-plats.

Ordningsregler

Hyresavtalet som tecknas med Parkando reglerar vad hyrestagaren får och inte får göra. Allmänna föreskrifter för vad som får och inte får förvaras i ett garage reglerar den allmänna brandsäkerheten. Föreningens generella ordningsregler och stadgar gäller även i garaget där tillämpning är möjlig. Några punkter nedan beskriver föreningens ambitioner som även beskrivs i hyreskontrakten.