Mäklarforum

Svar på vanligt förekommande frågor

Uppdaterad 2023-08-24

EKONOMI 

I månadsavgiften ingår förutom en andel i fastighetens omkostnader för service, drift och underhåll: 

 

Ekonomin är stabil och förändring av avgiften har endast skett vid ett tillfälle sedan förvärvandet 1994.

2006-04-01 höjdes avgiften. I jämförelse med andra föreningar som har fastigheter från 30-talet kan

avgiften uppfattas som hög. Det man bör beakta är att dessa föreningar oftast har en lång bakgrund

som bostadsrättsföreningar och ett förvärvande som ligger långt bak i tiden, med helt andra köpeskil-

lingar än vad vi fick betala för vårt hus 1994. Eftersom renoveringen 1994 var omfattande och kostnads-

mässigt nästan i paritet med en nyproduktion är det mer rättvist att jämföra avgiften med nyproduktioner

från samma år. Fastighetens värdeår är 1994. Sedan 2006 har avgiften varit oförändrad.

 

Frågor angående enskild bostadsrätt gällande panter, förmögenhetsvärde, andel i föreningen, avdrags-

gilla kapitaltillskott, ekonomiska krav på säljaren och liknande besvaras av ekonomisk förvaltare på Riksbyggen.

FÖRENINGEN 

FASTIGHETEN 

Byggår 1931 

 

Totalrenovering 1994 med bland annat: 

Föreningen förvärvade fastigheten 1994. 

 

Större ROT-projekt efter förvärvandet:

Planerade större ROT-projekt inom de kommande 10 åren:

 

ÖVRIG INFORMATION

Fastigheten förvaltas av Riksbyggen.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet genom Ellevio (tidigare Fortum).

Fiber indraget till samtliga lägenheter 2000. Fastighetsnätet kopplat till Telenor (tidigare Bredbandsbolaget)

Samtliga 95 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. För att underlätta ombildandet 1994 köpte HSB Stockholm bostadsrätterna för de hyresgäster som önskade stanna kvar i den upplåtelseformen. Fem av dessa är kvar och hyrs ut av HSB Stockholm.

Sedan 1 januari 2015 drivs Kristinebergsgaraget av föreningen. Förvaltning, köhantering och kundtjänst sköts av Parkando från 1 april 2017.

För mer information om garaget se Parkering.

Energideklaration

Föreningen hyr ut 3 lokaler i fastigheten. Lokalerna finns i garagedelen och nyttjas som lager och hobbyverkstäder.

 

Gemensamma utrymmen: 

Bra att informera om:

Generellt eldningsförbud gäller i fastigheten.

Fastighetens rökkanaler  klarar inte av tryckande köksfläktar varför kolfilterfläkt är det enda som får installeras.

Alla förändringar, renoveringar och ombyggnader av föreningens lägenheter ska anmälas till styrelsen.

(se även föreningens ordningsregler gällande andrahandsuthyrning och ombyggnadsregler)

Överlåtelse av bostadsrätt och ansökan om medlemskap i föreningen skickas till: 

Riksbyggen Servicecenter

Box 540

721 09 Västerås