Vanliga frågor

Här nedan följer frågor som ofta kommer in till styrelsen:

Fråga

När ska föreningen röja upp i cykelgaraget?

Svar

Vi går kontinuerligt ut med en påminnelse om att märka cyklarna i cykelgaraget, därefter rensar vi ut de som inte är märkta

Fråga

Får jag sätta upp en markis?

Svar

Uppsättning av markiser får inte ske utan styrelsens godkännande. Ett avtal som reglerar ansvar för markis måste tecknas mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Markisens utseende ska följa de riktlinjer som beskrivs i dokumentet Information och riktlinjer för markis som du hittar på Mitt Riksbyggen Där hittar du även Avtalet.

Fråga

Vem ansvarar för fönstren bostadsrättsinnehavaren eller föreningen flera av mina kärvar och är svåra att stänga. Ibland går det inte alls utan jag får lämna dom med en liten glipa öppen.

Svar

Ansvaret för fönstrens funktion och underhåll ligger på bostadsrättshavaren. Det du beskriver är något som de flesta i huset förr eller senare drabbas av. Felet avhjälps enkelt med att smörja låskolvarna. Råder osäkerhet kring det gemensamma ansvaret och ditt eget i egenskap av bostadsrättsinnehavare finns under Dokument en gränsdragningslista som tydligt beskriver ansvarsfördelningen.

Fråga

Jag har en fråga om det råder obligatoriskt medlemskap i HSB för alla medlemmar i vår förening?

Svar

Inget individuellt medlemskap i HSB krävs för att bli medlem i vår förening.

Fråga

Jag har försökt adressändra och skriva in de nya uppgifterna på skatteverkets hemsida men då måste jag kunna fylla i lägenhetsnumret. Vad är det?

Svar

Se denna sida på Lantmäteriets hemsida om hur numret tas fram. Till Lantmäteriets hemsida

Fråga

Jag skulle behöva utdrag från lägenhetsförteckning (på begäran av min bank vid lånediskussioner).

Svar

Kontakta Riksbyggen på 0771-860 860 så hjälper de dig med att ta ut information om din bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar vår förening både tekniskt och ekonomiskt varför numret till kundtjänst är bra att lägga på minnet. Ett nummer för alla tänkbara ärenden gällande din bostadsrätt.

Fråga

Vår köksfläkt är inte centralansluten till något system. Fläkten sprider mest runt os vilket gör de tvunget för oss att se över de olika möjligheterna. Finns det ett system att ansluta till?

Svar

Dom gemensamma ventilationsstammar som finns i fastigheten fungerar med självdrag. Att ansluta en fläkt till dessa är inte tillåtet eftersom man då riskerar att blåsa in matos i grannlägenheter. Se även dokumentet ”Allmänna regler vid ROT-arbeten” på sidan Renovera och underhålla

Förmodligen finns det inget aktivt kol kvar i den fläkt ni har. Är fläkten gammal är det förmodligen dags att byta ut den. Det finns idag bra kolfilterfläktar som tar bort det mesta matoset.