Våra Stadgar

Förutom vårt samhälles lagar och förordningar regleras varje bostadsrättsförenings verksamhet av sina stadgar. Lagen har alltid företräde. Framförallt är det styrelsens befogenheter och ansvar som regleras i förhållande till föreningens medlemmar och vårt gemensamma ansvar och skyldigheter. Lagar som reglerar styrelsens arbete och verksamheten i stort är i första hand; Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomisk förening, Hyreslagen och Bokföringslagen, men också föreskrifter från myndigheter som kan sammanfattas med fastighetsägaransvar. Både lagar och stadgar är generella instrument för att skapa en trygg struktur, därför har de flesta bostadsrättsföreningar tecknat trivsel- och ordningsregler som är anpassade efter individuella behov, men med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och stadgar.

Föreningens nuvarande stadgar uppdaterades och registrerades hos Boverket 2019-10-31. Våra stadgar har HSBs normalstadgar från 2011 version 5 som bas med godkända anpassningar. Stadgarna följer de ändringar som gjordes i lagen om ekonomiska föreningar år 2016.