Bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrättsförening bygger på samverkan. Tillsammans beslutar vi vad som ska gälla och vem som ska företräda ansvaret för föreningens ekonomi och regelefterlevnad inom de ramar som samhället satt upp. Under Bo i bostadsrätt har vi försökt att samla den dokumentation som gäller för vår bostadsrättsförening. Länkar till undersidor hittar du nedan eller i vänsternavigeringen.