Parkering

Parkera i vårt garage eller på våra p-platser


Platser och priser

 Typ  Antal  Pris för boende  Pris för externa
 Bilplats i garaget  32  1400 kr 1750 kr 
 Singelgarage (carport)  15  2000 kr 2500 kr 
 Bilplats utomhus  9  950 kr 1200 kr 
 MC-plats  14  640 kr 800 kr 

Medlemmar i föreningen har förtur till garage, P-plats i garage och P-plats utomhus, men genom dubbla köer hyr vi ut även till externa. Den interna efterfrågan styr med andra ord hur många garage/platser vi erbjuder intressenter utanför föreningen.

Kontakt och köhantering
Från 1 april 2017 administreras garaget av Parkando och frågor avseende lediga platser, städdagar och annat om garaget besvaras av Parkandos kundtjänst. Du når kundtjänst via e-post till kundservice@parkando.se eller telefon 08-408 396 38 vardagar mellan 9-14.
Uppge garaget brf Kristinebergsstrand.

Regler och villkor
Intresserade som före 1 april 2017 ställt sig i någon av de två köerna hos Riksbyggen kommer att behålla sin plats. Ta del av principerna för kösystemet och vad som gäller

Förändring för befintliga hyresgäster
Samtliga befintliga hyresgäster kommer att kontaktas via e-post, med erbjudan till val av aviseringsmetod och hur åtkomst till garaget via en app fungerar. Hyresgäster utan smartphone kommer att få tillgång till garaget genom befintlig tagg eller fjärrkontroll.
Har du redan nu frågor kring detta går det bra att kontakta Parkandos kundtjänst.

Parkering på gatan

Kristineberg och hela Kungsholmen tillhör Taxeområde 3.


Avgift 15 kr/tim vardagar mellan 07-19 och 10 kr/tim lördagar mellan 11-17.
Städdagar tisdagar på Levertinsgatan med P-förbud mellan 9-14. Se karta nedan.
P-förbudet på Levertinsgatan gäller inte udda veckor under perioden 1 maj - 31 oktober.
 


Medlemmar i föreningen folkbokförda på adressen och med ett fordon registrerad i sitt namn har rätt att ansöka om boendeparkering. Avgift boendeparkering 1 100 kr/mån eller 75 kr/dygn.