Parkering

Parkera i vårt garage eller på våra p-platser


Platser och priser

 Typ  Antal  Pris för boende  Pris för externa
 Bilplats i garaget
 Liten
 Normal
 Normal+
 Stor Premium
 32
1 280 kr
1 520 kr
1 680 kr
1 840 kr

1 600 kr
1 900 kr
2 100 kr
2 300 kr
 Singelgarage (carport)  15  2 400 kr 3 000 kr 
 Bilplats utomhus  9  1 040 kr 1 300 kr 
 MC-plats  14  640 kr 800 kr 

Medlemmar i föreningen har förtur till garage, P-plats i garage och P-plats utomhus, men genom dubbla köer hyr vi ut även till externa. Den interna efterfrågan styr med andra ord hur många garage/platser vi kan erbjuda intressenter utanför föreningen. Att hyra ut till medlemmar i föreningen är momsbefriat varför dessa förutom förtur även får ett pris utan moms.


Kontakt och köhantering
Garaget förvaltas av Parkando som sköter all administration. Frågor avseende lediga platser, städdagar och annat om garaget besvaras av Parkandos kundtjänst. Du når kundtjänst via e-post till kundservice@parkando.se eller telefon 08-408 396 38 vardagar mellan 9-14.
Uppge garage brf Kristinebergsstrand.

Regler och villkor
Garaget är öppet för alla och vem som helst kan ställa sig i kö. Grundprincipen är att medlemmar i brf Kristinebergs Strand har förtur. Ta del av principerna för kösystemet och vad som gäller

Parkering på gatan

Kristineberg och hela Kungsholmen tillhör Taxeområde 3.


Avgift 15 kr/tim vardagar mellan 07-19 och 10 kr/tim lördagar mellan 11-17.
Städdagar tisdagar på Levertinsgatan med P-förbud mellan 9-14. Se karta nedan.
P-förbudet på Levertinsgatan gäller inte udda veckor under perioden 1 maj - 31 oktober.
 


Medlemmar i föreningen folkbokförda på adressen och med ett fordon registrerad i sitt namn har rätt att ansöka om boendeparkering. Avgift boendeparkering 1 100 kr/mån eller 75 kr/dygn.

Ċ
Wictor Stiebel,
4 maj 2020 00:43