Parkering‎ > ‎

Regler för cykelparkering

  

Våra cykelställ på Levertinsgatan är till för dig som bor i Brf Kristinebergs Strand

För att kunna ha koll på detta har vi infört parkeringsband att fästa på din cykel. Styrelsen har varit runt, ringt på och delat ut dessa, men om vi missat just dig kan du kontakta oss via kontaktformuläret för att få dessa band. Det gäller även dig som flyttat in efter vår lilla kampanj eller utökat med en ny cykel. Förutom cykelställen har vi även ett cykelgarage på baksidan av huset. Samma dörr som till grovsoprummet. För att stå säkert där gäller samma sak; parkeringsband

Reglerna är enkla:

  • Märk alla dina cyklar med banden du får av oss. Behöver du fler band kontakta styrelsen via kontaktformuläret.
  • Cyklar som inte används ställs med fördel ner i cykelgaraget på baksidan av huset. Märk även dessa cyklar.
  • Cyklar som inte är märkta kommer att förses med en lapp där vi ger en varning. Om inte cykeln flyttats efter två veckor låser vi in den i ett förråd. Vid den årliga vårstädningen kommer de senare att forslas bort om ingen har hört av sig.
  • Cyklar som är märkta men ändå felparkerade* kommer att förses med samma varningslapp. Två veckor senare kommer även dessa cyklar att placeras i föreningens förråd.
*Det är inte tillåtet att utomhus parkera sin cykel på andra ytor i föreningen än de som är markerade med cykelställ. 

När vi fått ordning på detta och cyklar som inte ska stå i våra cykelställ eller i vårt cykelgarage är borta hoppas vi att utrymmet ska räcka till och vi slipper se cyklar på gräsmattor, fastlåsta vid våra känsliga träd eller mot fasaden.


Comments