Parkering‎ > ‎

Regler för garage

Plats- och köregler

Föreningen hyr genom Parkando ut parkeringsplatser till både boende i huset (medlemmar i föreningen brf Kristinebergs Strand) och externa. Syftet är dock att ge boende medlemmar förtur till p-plats.
 • Lediga platser erbjuds i första hand till de boende och sen till externa.
 • När en ledig garageplats finns, erbjuds denna till den person som stått längst i kön. Om denne inte längre är intresserad, går erbjudandet till den som stått näst längst i garagekön osv. 
 • Personer som tackat nej till ledig plats ett flertal gånger stryks efter 3:e gången och måste på nytt anmäla sitt intresse för framtida garageplats.
 • Max en plats ska erbjudas per lägenhet/hushåll.
 • Andrahandsuthyrning (eller andrahandsupplåtelse) är inte tillåten. 
 • Utnyttjas inte parkeringsplatsen under en längre period kan styrelsen fatta beslut om att denna skall övergå till kölistan.
 • Om man har en p-plats men önskar byta ställer man sig i kön och uppger att det gäller ett byte
 • Föreningsmedlem som flyttar ansvarar själv för att säga upp parkeringsplats.
 • Externa ges möjlighet att hyra P-plats så länge ingen medlem ansökt om P-plats.
 • Vid uppsägning av extern hyresgäst tillämpas principen sist-in-först-ut. Gäller då boende ansöker om plats och alla platser är uthyrda.
 • Samtliga hyresavtal tecknas med 1 månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från närmaste månadsskifte.

Ordningsregler

Hyresavtalet som tecknas med Parkando reglerar vad hyrestagaren får och inte får göra. Allmänna föreskrifter för vad som får och inte får förvaras i ett garage reglerar den allmänna brandsäkerheten. Föreningens generella ordningsregler och stadgar gäller även i garaget där tillämpning är möjlig. Några punkter nedan beskriver föreningens ambitioner som även beskrivs i hyreskontrakten.
 • Tvätt av fordon i garage är inte tillåtet på grund av att vi idag inte har ett godkänt system för att ta hand om spillvattnet. Gäller alla typer av garageplatser.
 • Eluttag i öppna garaget kan idag inte nyttjas av innehavare av P-plats. El kan temporärt vid en nödsituation beställas mot avgift.
 • P-plats i det öppna garaget, samt utomhusplatserna upplåts enbart för förvaring av motorfordon (Bil, MC, EU-moppe). Det är inte tillåtet att förvara mer än ett fordon per P-plats.
 • Montering av fasta alternativt rörliga förvaringsanordningar får under inga omständigheter göras av hyresgästen med P-plats i det öppna garaget.
 • All montering/demontering av förvaringsanordningar/inredning samt övrig förändring i carport måste anmälas till och godkännas av styrelsen för brf Kristinebergs Strand.