Mäklarforum

Svar på vanligt förekommande frågor
Uppdaterad 2021-10-15

EKONOMI 

I månadsavgiften ingår förutom en andel i fastighetens omkostnader för service, drift och underhåll: 
• Värme/Vatten 
• Källarförråd 
• Kabel-TV (Basutbud)
 
Ekonomin är stabil och förändring av avgiften har endast skett vid ett tillfälle sedan förvärvandet 1994.
2006-04-01 höjdes avgiften. I jämförelse med andra föreningar som har fastigheter från 30-talet kan
avgiften uppfattas som hög. Det man bör beakta är att dessa föreningar oftast har en lång bakgrund
som bostadsrättsföreningar och ett förvärvande som ligger långt bak i tiden, med helt andra köpeskil-
lingar än vad vi fick betala för vårt hus 1994. Eftersom renoveringen 1994 var omfattande och kostnads-
mässigt nästan i paritet med en nyproduktion är det mer rättvist att jämföra avgiften med nyproduktioner
från samma år. Fastighetens värdeår är 1994. Sedan 2006 har avgiften varit oförändrad.
 
Frågor angående enskild bostadsrätt gällande panter, förmögenhetsvärde, andel i föreningen, avdrags-
gilla kapitaltillskott, ekonomiska krav på säljaren och liknande besvaras av ekonomisk förvaltare på Riksbyggen.
FÖRENINGEN 
 • Juridisk person kan generellt inte bli medlem i föreningen. Undantaget är Kommun och Landsting.
 • Vi är en äkta förening.
 • Föreningen är medlem i HSB.
 • Föreningen kräver inte medlemskap i HSB av enskild medlem.
 • Trappstädning sköts av städfirma, dock utförs gemensam vår- och höststädning av medlemmarna.
 • Delat ägande är OK. Boende medlem måste äga minst 10%.
 • Föreningen uttar av säljaren en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet.
 • Föreningen uttar av bostadsrättshavaren en pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet.
 • Styrelsen sammanträder sista tisdagen i varje månad med undantag för månaderna juli och december.
  (Datumen finns aviserade i kalendern på startsidan och är något anpassade efter skollov och långhelger)
FASTIGHETEN 
Byggår 1931 
 
Totalrenovering 1994 med bland annat: 
 • Byte av avloppsstammar 
 • Byte av elstammar 
 • Delvis ny köksinredning 
 • Nya badrum 
 • Balkonger 
 • Fönster 
 • Dörrar 
 • Installation av hissar 
 • Puts av fasad 
 • Terrass 
 • Tak 
 • Garage
Föreningen förvärvade fastigheten 1994. 
 
Större ROT-projekt efter förvärvandet:
 • Bärande grundkonstruktion besiktigad och förstärkt 2003.
 • Omfattande renovering av terrass 2009.
 • Förbättring av självdragsventilation 2010.
 • Ny undercentral 2013.
 • Två lokaler och två lägenheter har genom nyupplåtelse ombildats för att skapa utökad lägenhetsyta för två medlemmar 2013.
 • Omfattande renovering av garage 2017-2018.
 • Byggt två nya pergola med tak på terrassen 2021
 • Nya garageportar till de fristående singelgaragen och brunnar installerade 2021
 • Installation av närvarostyrd LED-belysning i trapphus 2021
 • Ommålning av trapphus 2021
 • Renovering och installation av dusch i gemensamt WC/badrum 2021
Planerade större ROT-projekt inom de kommande 10 åren:
 • Bygga 14-17 lägenheter på taket. Avtal med intressent framtaget 2013 som inkluderar renovering av tak samt tre nya hissar.
  Förslag bifölls på extra föreningsstämma den 13 februari 2014.
  Process för genomförande med start 2022 pågår. Mer om projektet finns att läsa på sidan Intressegrupper och projekt.
 
ÖVRIG INFORMATION
Fastigheten förvaltas av Riksbyggen.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet genom Ellevio (tidigare Fortum).
Fiber indraget till samtliga lägenheter 2000. Fastighetsnätet kopplat till Telenor (tidigare Bredbandsbolaget)
Individuella anslutningsmöjligheter till bredband, TV och telefoni finns genom Telenor och Com Hem. 
Kabel TV genom Com Hem via koaxial.
Samtliga 95 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. För att underlätta ombildandet 1994 köpte HSB Stockholm bostadsrätterna för de hyresgäster som önskade stanna kvar i den upplåtelseformen. Fem av dessa är kvar och hyrs ut av HSB Stockholm.
Sedan 1 januari 2015 drivs Kristinebergsgaraget av föreningen. Förvaltning, köhantering och kundtjänst sköts av Parkando från 1 april 2017.
För mer information om garaget se Parkering.
Föreningen hyr ut 3 lokaler i fastigheten. Lokalerna finns i garagedelen och nyttjas som lager och hobbyverkstäder.
 
Gemensamma utrymmen: 
 • 2 tvättstugor + 1 maskin för bokningsfri/spontan tvätt och tork
 • 3 Barnvagnsförråd 
 • 1 Cykelförråd 
 • Källarförråd till samtliga lägenheter
 • 1 Grovsoprum 
 • 100 m Terrass 
 • 1 Styrelserum/Samlingsrum som från våren 2017 kan korttidshyras som övernattningslägenhet av föreningens medlemmar.
  Mer information på sidan Bokningsbart gästrum.
 • 1 Garage med sammanlagt 47 bilplatser och 14 MC-platser
 • 9 P-platser utomhus för uthyrning


Bra att informera om:
Generellt eldningsförbud gäller i fastigheten.
Fastighetens rökkanaler  klarar inte av tryckande köksfläktar varför kolfilterfläkt är det enda som får installeras.

Alla förändringar, renoveringar och ombyggnader av föreningens lägenheter ska anmälas till styrelsen.
(se även föreningens ordningsregler gällande andrahandsuthyrning och ombyggnadsregler)
Överlåtelse av bostadsrätt och ansökan om medlemskap i föreningen skickas till: 
Riksbyggen Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

Det går även bra att kontakta föreningens ordförande Wictor Stiebel via e-post ordforande@brfkristinebergsstrand.se

Bilder för fritt användande: Fotograf Tommy Sörstrand ska anges vid publicering digitalt eller i tryck. Klicka tumnagel för att öppna i större format i nytt fönster.