Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Nytt torkskåp i femmans tvättstuga

skickad 15 feb. 2017 20:49 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 06:59 ]


Den 9 februari i år kunde AT Drift som sköter servicen i våra tvättstugor genom avtal konstatera ett motorfel på torkskåpet i femmans tvättstuga samt ett trasigt relä. Bara materialkostnad för att åtgärda detta uppgick till 6 000 kr, varför styrelsen beslutade att köpa in ett nytt skåp, dels på grund av kostnaden för att reparera, dels på grund av upprepade problem historiskt med en hög underhållskostnad över tid. AT Drift offererade två skåp och vi valde ett skåp som var något dyrare, men som kan bli billigare på grund av bättre driftsekonomi. Jämfört med befintlig utrustning minskar vi driftskostnaden teoretiskt med omkring 10 000 kr/år. 

Skåpet som valdes är en Podab TS93 och kostar 29 520 kr. Moms tillkommer. Det har flera förvalda och ett tidsstyrt program, samt längre hängmeter än tidigare skåp. Enligt AT Drift kommer skåpet att levereras till dem under torsdagen den 16 februari och går allt enligt planerna har vi ett nytt fungerande torkskåp installerat och klart för användning från fredag den 17 februari. 

torkskåp
Vi hoppas att detta ska förbättra funktionen och att vi slipper de avbrott i användandet av femmans tvättstuga som vi alla känt av under en tid.

/Tommy, styrelsens ordförande.


Comments