Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Summering av läget inför 2018

skickad 2 feb. 2018 04:57 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 4 feb. 2018 08:32 ]
Styrelsen har i veckan haft årets första möte och detta är en liten summering av vad som är på gång och hur vi ligger till.
Vi har tagit fram några illustrerande ikoner för att piffa upp våra notiser och på sikt skapa hemmahamnar för fördjupande läsning.

Garagerenovering - I onsdags den 31 januari blev etapp 1 klar och i går vid 17:00 kunde hyresgästerna med platser i den delen släppas på. Nu flyttas arbetet till den del i garaget som ligger närmast Tranebergsbron och etapp 2 har inletts. Hela renoveringen kommer att pågå till slutet av maj. Som tidigare nämnts är detta en omfattande renovering där tidplanen kan förändras beroende på vad som händer under arbetets gång. Samtliga väggar som vetter mot Levertinsgatan rivs och ersätts med nya gjutna väggar för att stå emot trycket från vägen och säkerställa att garaget inte fylls med vatten vid ihärdigt regnande, som varit huvudorsaken till att en renovering av detta slag var nödvändig. I samband med att vi har en etablering på plats beställde styrelsen för brf Kristinebergs Strand att den gamla rampen skulle rivas och ge plats för ytterligare P-platser. Vi vet att det varit jobbigt för både garagehyresgäster och medlemmar i föreningen under den tid som hittills varit, men vi hoppas att samtliga har överseende med detta och förstår att detta är en nödvändig åtgärd. Information till hyresgäster i garaget lämnas löpande av Parkando. För individuella frågor rörande ditt hyreskontrakt, tillträde eller andra avtalsfrågor kontakta Parkando. Kontaktuppgifter hittar du under Parkering här på sajten


Renovera och underhålla

Stamspolning
- På grund av olika faktorer, där etableringen för garagerenoveringen är en, blev det aldrig någon stamspolning av våra avloppsrör under hösten. Offerten är godkänd och vi räknar med att arbetet kan köras parallellt med garagerenoveringen och realiseras så snart som möjligt nu i början av året. Stamspolning är ett underhållsarbete som styrelsen beställer vart sjätte år för att våra stammar ska vara optimerade och inte en indikation på att våra stammar är i ett behov av att bytas ut. Våra gjutjärnsstammar installerades 1994 och har en teoretisk livslängd på 40-50 år. Vår underhållsplan föreslår ett byte 2034.

Intressegrupper och projekt

Takprojektet
- Varken vi eller våra intressenter har gett upp tanken på att utöka föreningens lägenheter med ytterligare 14-17 bostadsrätter. Bygglovsärendet ligger för närvarande hos Mark- och miljödomstolen, efter att det bygglov som beslutades om i byggnadsnämnden överklagats. Styrelsen tror fortfarande på projektet som skulle innebära helt andra ekonomiska förutsättningar för föreningen. Läs mer under Intressegrupper och projekt.


Renovera och underhålla

OVK och Radonmätning - Bestämmelser från Boverket kräver att vi genomför obligatorisk ventilationskontroll i våra lägenheter vart sjätte år. 2015 genomförde vi detta. Nya krav från Stockholms stad kräver att även radonmätning ska göras vid upprepade tillfällen för att säkerställa att förhållandena avseende främst markradon inte förändrats. I vårt fall kommer 35 lägenheter att beröras och sammanlagt 70 mätdosor kommer att placeras ut nu under februari, för att sedan under 60 dagar mäta förekomsten av radon. Mätningen måste ske under den så kallade eldningssäsongen, när värmen är påslagen i fastigheten. Vilka lägenheter som kommer att beröras och hur dosorna ska placeras meddelas genom individuell avisering och i våra trapphus 


Stadgar och ordningsregler


Nya stadgar
- Den nya lagen om ekonomiska föreningar kräver att en bostadsrättsförening har stadgar som stämmer överens med lagen. Därför kommer vi att behöva att byta ut våra stadgar till nya uppdaterade. Styrelsen har fått ett förslag från HSB Stockholm hur dessa kan se ut och inför årsmötet den 16 maj kommer alla medlemmar få ta del av förslaget. Stämman 2019 kommer sedan fastställa brf Kristinebergs Strands nya stadgar. De principiella delarna som handlar om avgiftens fördelning och hur ansvaret delas upp kommer inte att förändras och inte påverka vardagen för oss medlemmar.

Bokningsbart gästrum

Gästrummet - Vi har haft uthyrning igång nu i ett halvår och det är egentligen först nu som vi börjar få ordning på debiteringen. Systembyte hos Riksförbundet är en anledning som bidragit till att dem som hyrt inte fått hyran på sin månadssavi. Nu ska detta vara löst och hädanefter kommer avgift för hyra av gästrummet komma på nästkommande kvartalsdebitering. Trycket på bokningen har inte varit så stor som förväntat. En bidragande anledning är förmodligen att vi hållit en ganska låg profil och inte marknadsfört denna medlemsförmån. Nu när debiteringen fungerar kan vi kanske alla hjälpas åt att sprida informationen. Mer om Gästrummet hittar du här.Brandskydd
- Önskemål inkom till styrelsen redan förra våren att de tunga dörrarna in till tvättstuga och barnvagnsförråd försvårar för föräldrar med småbarn. Därför sattes det upp dörrstängare med stoppfunktion som möjliggör att dörrarna kan kortsiktigt ställas upp för in- och utpassering. Styrelsen var orolig för att dessa branddörrar skulle lämnas öppna under längre tider, men vi kan nu konstatera att så inte blev fallet. Det verkar funka alldeles utmärkt.


Bo i bostadsrätt
Välkommen till vår förening
- Styrelsen har tagit fram en liten skrift för att ge nya medlemmar i föreningen en bra start. Tillsammans har vi försökt att lista vad som är bra att känna till generellt när det gäller boende i en bostadsrättsförening avseende hur ansvaret är fördelat med mera, men även informera om vad som är speciellt för oss, detta samtidigt som vi önskar vår nya medlem/medlemmar välkommen. Skriften kan vara användbar även för nygamla medlemmar. Finns under Blanketter och BroschyrerÅrets agenda - På startsidan är nu årets agenda uppdaterad, så att du som medlem kan planera för våra gemensamma aktiviteter.


Ekonomi - Vi har genom omläggning av våra lån lyckats utnyttja det låga ränteläge vi haft i landet under en längre tid och successivt sänka våra finansiella kostnader. Vår strategi har varit att dela upp den totala summan i flera mindre lån och skapa en låneportfölj där bindningstiderna inte sammanfaller och på så sätt skapa mjukare övergångar vid förändringar i ränteläget. 2010 lade vi om ett lån till 4,50 % ränta. Då mycket fördelaktigt. Särskilt då vi band lånet på åtta år. Idag känns den räntesatsen helt orimlig och vi kan glädjas åt att lånet nu förfaller och en ny ränta med ny bindningstid ska förhandlas.


Fråga styrelsen


Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter och förslag,
digitalt genom kontaktformuläret här, men det går också bra att lämna ett meddelande i brevlådan som hänger i entrén på Levertinsgatan 1. 
Glöm inte att skriva kontaktuppgift på inlämnade meddelande. Anonyma lappar är svåra att hantera och gå vidare med.
/Styrelsen genom Tommy Sörstrand. 

Comments