Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Summering av 2018 med en blick framåt

skickad 2 dec. 2018 11:35 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 2 dec. 2018 15:30 ]

Årets sista styrelsemöte blev en summering av vad vi åstadkommit 2018 samt en blick framåt på vad som kvarstår. Med årets första möte i minnet kunde vi faktiskt bocka av en hel del och samtidigt konstatera att vi fortfarande har en stabil ekonomi, men att det finns mycket mer vi kan göra både för trivsel, samverkan och utveckling av vår förening.

Garagerenovering

Renoveringen blev omfattande och påverkade tidplanen. I efterhand kan vi konstatera att det vi åstadkom är en hållbar lösning inte bara för de som hyr garageplats, som fått en uppfräschad miljö, utan för hela föreningen, som fått fastigheten förstärkt för att bättre stå emot trycket från trafiken på Levertinsgatan och ett stabilare bärande fundament för de pelare som håller vårt hus på plats. Något som känns extra bra då vi tänker bygga ut föreningen på taket. Även om det blev dyrare än beräknat höll den ekonomiska kalkylen och några avgiftshöjningar är inte aktuellt på grund av detta. Stockholms parkförvaltning har glädjande nog efter våra påtryckningar äntligen beslutat att röja vid vår utomhusparkering för att säkerställa att torra grenar inte faller ner på parkerade bilar.

OVK och radonmätning

Under våren genomfördes en radonmätning där vi placerade ut mätdon i ett urval av lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Resultatet blev befriande och samtliga värden underskred gränsvärdena med marginal. Radon från byggnadsmaterial var vi tämligen säkra på inte skulle finnas då vi genomfört radonmätning tidigare, däremot var vi inte säkra på om markradonet förändrats över tid. I synnerhet då vi varit och grävt under huset och frilagt berggrunden i samband med garagerenoveringen. Därför var det extra skönt att få ett lugnande besked.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, genomfördes 2015 och det har varit många turer med de avvikelser som rapporterades då. Har man som bostadrättshavare gjort eller ävt förändringar i lägenheten som påverkar ventilationen är man skyldig att åtgärda detta med egna resurser. I år gjorde vi en ombesiktning av de lägenheter som fått anmärkning och resultatet blev att tre lägenheter fortfarande inte är godkända. Därför har fastigheten ännu inte fått ett certifikat för godkänd och genomförd OVK. Bostadsrättsinnehavarna av dessa lägenheter är informerade och åtgärder kommer att vidtas nu under årets sista månad samt januari 2019.

Stamspolning

Tillslut kunde vi genomföra en stamspolning med gott resultat och vi fick samtidigt en statusbedömning av utförande leverantör på våra stammar. Läget är gott och sannolikt kommer underhållsplanen att hålla, som beskriver ett stambyte 2034. Nästa stamspolning 2024.

Nya stadgar

På grund av förändring i Lagen om ekonomiska föreningar måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar som överensstämmer med lagen senast juni 2019. På stämman presenterade därför styrelsen nya reviderade stadgar. Stämman 2018 godkände dessa utan förbehåll eller andra krav på tillägg varför dessa kommer att beslutas om på stämman i maj 2019, för att sedan registreras hos Boverket. Ändringen är en ren anpassning till lagen och kommer inte påverka väsentligheter i nuvarande upplägg. Förslaget som visades på stämman finns att ta del av under Stadgar och ordningsregler. Viktigt att fram till att Boverket registrerat våra nya stadgar är det stadgarna från 2007 som gäller.

Information och samverkan

Information är viktigt och någon form av kommunikation är nödvändig för att informationen ska nå ut till de som behöver den. Den här hemsidan är en av kanalerna för att skapa kommunikation, trapphusens anslagstavlor en annan och mötet en tredje. Styrelsens ambition är att nå alla våra intressenter, alla som har nytta av att bli informerade av vad som händer i föreningen. Det är inte bara medlemmar och dem som bor i huset. Det är mäklare, spekulanter, leverantörer och inte minst grannar och fastighetsägare här i Kristineberg. Vår huvudkanal för detta är hemsidan och framförallt den externa målgruppen har gett oss ros för en fungerande kanal där de kan hitta uppdaterat och relevant material. För oss som bor i huset är behovet ett helt annat.

För nyinflyttade skapade vi redan 2016 en liten välkomstskrift som berättar om föreningen, våra regler, vårt utbud och allmänna tips för en bostadsrättshavare. Den har under året utvecklats till en skrift som vi delat ut till alla i föreningen tillsammans med ett dörrknacknings arrangemang i samband med information om hur styrelsen tänker lösa problemet med cyklar som står parkerade lite var stans på vår mark. Cyklar som ibland inte ens hör till vår förening. Mer om detta finns att läsa under Regler för cykelparkering.

Att knacka dörr, träffa medlemmarna, få en chans att presentera sig som förtroendevald och skapa en förståelse för att det är vi, styrelse och medlemmar i samverkan, som får saker och ting att hända i vårt hus. Det är ingen annan som bestämmer vad vi får och inte får göra, vad vi kan och inte kan göra. Vi är tillsammans fastighetsägare och genom olika leverantörer underhåller vi och utvecklar boendet för oss på Levertinsgatan 1–5. Har vi missat någon finns foldern att läsa eller ladda ner under Blanketter och broschyrer.

Brandskydd och allmän säkerhet

Det systematiska brandskyddet har kommit igång och månatligen görs en genomgång av fastigheten, brandskyddsutrustning och om det finns något som stör utrymningsvägar eller kan utgöra bränsle för pyromaner. På varje styrelsemöte dokumenteras avvikelser och styrelsens beslut om åtgärder.

Dörren till grovsoprummet har länge varit ett problem och lätt att forcera för skrotletare och personer på jakt efter ett natthärbärge. Styrelsen har beställt en ny dörr med karm och brytskydd för att säkerställa att boende inte överraskas av någon obehörig i detta utrymme. Dörren kommer att öppnas utåt vilket gör den mer inbrottssäker. Dörren kommer att monteras nu i december. Befintliga nycklar kommer fungera.

Gästrummet

Vi har nu äntligen fått till en administration för gästrummet som vi tror passar de flesta. Det viktiga är att all bokning sker via Riksbyggens Kundwebb för att vi ska kunna skapa en rättvisande debiteringslängd. Debiteringslängden skickas till Riksbyggen som sedan fakturerar medlemmen på en separat faktura. Observera att hyran inte hamnar på din avgiftsavi. Mer hittar du under Bokningsbart gästrum.

Vad kommer 2019 handla om och hur kan du påverka?

Något som diskuterats flitigt under hösten är kommunikation och hur information når alla.
Vilken information är viktigast och berör alla? Vad är styrelsens ansvar och vilket ansvar har varje medlem för att söka information som berör boendet?

Styrelsens ambition är att hjälpa till i så hög grad som möjligt med att beskriva kanaler för information och vad som krävs av de boende när olyckan är framme eller en brist i fastigheten upptäcks. I den uppdaterade informationsskriften som nyligen delades ut finns det mesta beskrivet, men hoppas samtidigt att vi ska kunna utveckla såväl hemsidan som Riksbyggens kundwebb under det kommande året.

Bredband och gruppanslutning är en naturlig fortsättning på information och kommunikation. Som bostadsrättsförening finns det goda förutsättningar för att teckna ett gynnsamt gruppavtal med någon av marknadens leverantörer. Att i avgiften erbjuda en schysst bredbandsuppkoppling är idag som kabel-TV var på 1980-talet. Styrelsen har tillsatt en grupp som under våren kommer att utreda frågan. Målsättningen är att få ner priset för alla medlemmar och skapa en sorts basanslutning som kan utvidgas individuellt.

Mark och trädgård – avtalet med HSB Stockholm för skötsel och underhåll av våra planteringar kommer sägas upp för omförhandling och under året kommer ett arbete ske för att identifiera behov och säkerställa att rätt avtal upphandlas.

Naturligtvis hoppas styrelsen att arbetet med att bygga lägenheter på taket kan starta 2019, men det troliga är nog snarare att vi får vänta till 2020, även om vi får ett bygglov nu.

Vi kommer att under året se över singelgaragen och besiktiga samtliga garagedörrar. Åtgärder för att skapa avrinningsvägar för de stuprör som idag leder ut på garageplanen har diskuterats. Något som förhindrar översvämning i grovsoprum/cykelgarage vid skyfall borde också ses över.

Det vi har startat nu under hösten med att få ordning på cykelparkeringarna kommer fortsätta även under nästa år. I samband med detta kommer vi se över om vi kan optimera cykelrummet för ett mer effektivt användande både för dagligt användande och för dem som använder sin cykel mer sällan.

Om du har synpunkter på vad styrelsen borde utreda är du välkommen att lämna in en motion innan sista februari 2019. Styrelsen kommer då att behandla frågan och komma med någon form av besked på stämman i maj. Målet är att styrelsen ska hinna ta fram ett beslutsunderlag till stämman, men ibland krävs ytterligare utredning beroende på frågans omfattning.

Tack för ett innehållsrikt år

Idag är det första advent och snart stundar lite ledighet för många av oss. Styrelsen vill därför passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Första helgen i advent är inte bara en kristen tradition. Igår var det Brandvarnardagen. På Brandvarnardagen drar kampanjen Aktiv mot brand igång för att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Behöver du en ny brandvarnare kontakta styrelsen via kontaktformuläret. Traditionen kräver också att vi varnar för levande ljus, särskilt tillsammans med fladdrande gardiner, lekande barn och glöggparty.

Comments