Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Styrelsen informerar

skickad 21 sep. 2016 06:29 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:02 ]
 
Renovera och underhålla

Nya planteringar och föryngringsbeskärning av buskar har beställts av HSB Stockholm Mark och trädgård. En del av arbetet har redan påbörjats nu i höst och resten kommer att göras våren 2017. Det är tilläggsarbeten som inte ingår i vårt normala skötselavtal, men som känns relevant då många buskar blivit föråldrade och andra växt sig för stora. Framförallt vill vi ta bort vegetation som kan påverka fasad och fasadliv.
Häckarna kring våra cykelställ kommer också att klippas ner till en mer lagom nivå.
Målet förutom att skydda fastigheten från piskande grenar och inträngande rötter är att skapa en inbjudande och välskött utomhusmiljö.

Bo i bostadsrätt
Den årliga höststäddagen
Flera av er längtar säkert efter att få kavla upp ärmarna och hjälpa till med den årliga höststädningen. Vi i styrelsen har ännu inte enats om något datum och än så länge tillåter vädret sittningar på vår terrass, varför det vore synd att redan nu plocka ner möblemanget och täcka in dem i sin vinterskrud.


Vi återkommer så fort vi bestämt datum och bokat en container.

Stadgar och ordningsregler
Resultat av OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll

De lägenheter som fått anmärkning på den OVK som gjordes i våras kommer att få en beskrivning av nödvändiga åtgärder. De lägenheter detta berör är:
Levertinsgatan 1; Lägenheterna 1, 7, 23 och 27
Levertinsgatan 3; Lägenheterna 43, 51 och 60
Levertinsgatan 5; Lägenheterna 87, 89 och 91

I beskrivningen som kommer att delas ut i slutet av vecka 38 kommer framgå om det är något som föreningen kommer att stå för, eller om det är en åtgärd som helt måste bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Det kommer också framgå när detta senast måste vara åtgärdat. Ofta är det individuella renoveringar av kök och badrum som genomförts av bostadsrättshavaren utan att hänsyn tagits till befintliga kanaler för ventilationen, som orsakar dessa anmärkningar.

Efter att samtliga åtgärder är genomförda kommer vi att beställa en ombesiktning av dessa lägenheter.

Comments