Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Styrelsemöte 27 augusti

skickad 27 aug. 2014 14:52 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 8 sep. 2014 01:37 ]
Första mötet med styrelsen efter sommaruppehållet tenderar alltid att bli lite extra snackigt. Mötet den 27 augusti blev inget undantag.
Några punkter dominerade och blommade ut i infernon av beskrivningar, idéer och en massa frågetecken. Tankarna kring hur föreningen
bäst ska utnyttja garaget till gagn för våra medlemmar var en sådan punkt. Några beslut fattades inte förutom att vi samtliga enades om
att vi behövde ett genomarbetat beslutsunderlag där olika förslag och fakta vägs mot varandra. Till mötet  den 24 september ska
beslutsunderlaget presenteras och förhoppningsvis räcker det för att fatta ett strategiskt beslut angående garagets framtid och hur över-
tagandet av driften per den sista december 2014 ska gå till och bäst komma medlemmarna till godo.

En annan punkt som engagerade lite extra och gav upphov till många frågor utan några konkreta svar var naturligtvis Takprojektet, där
bygglovet beviljades den 30 juni av byggnadsnämnden. Vad händer nu? När börjar vi bygga? När sänks avgiften?
Just nu pågår en process med överklaganden. En process som kommer ta tid. Hur lång tid är svårt att sia om. Bygglovet har överklagats
till Länsstyrelsen som börjar sin handläggning nästa vecka. Ett förslag som vinner laga kraft i Länsstyrelsen kan sedan överklagas till
Mark- och Miljödomstolen. Det vi kan konstatera är att vi kommit en bra bit på vägen, men samtidigt konstatera att vi har en lång bit kvar.
För styrelsen och den tillsatta arbetsgruppen för projektet råder just nu stiltje i processen i väntan på nästa steg, vilket gör att hela styrelsen
kan mobilisera kring höstens agenda.

Några ämnen som styrelsen kommer att behandla/bereda och besluta om under hösten:
 • Fortsatt arbete med ordning och reda
  - Aktuella anvisningar i grovsoprummet för vad som gäller
  - Nya kärl för lysrör och lampor sätts upp i grovsoprum
  - Vinterförvaring av utemöbler under presenning på terrass
  - Uppdatering av föreningens ordningsregler till stämman 2015
 • Omförhandling/översyn/uppsägning av befintliga avtal
  - Bredbandsbolaget
  - Liselott Lööf (Hämtning av grovsopor)
  - Lokalhyresgäster (2 st.)
  - Stockholm Parkering (Garage)
 • Arbete med att mäta och analysera våra driftskostnader
 • Garageplan
  - Problem med vattenavrinning. Hur löser vi det?
  - Hantering av kvarvarande asfaltyta vid gaveln mot Tranebergsbron. Ta bort och ersätta med plantering?
 • Budget 2015
Beslut som fattades på mötet:
 • Styrelsen beslutade att anta Keabgruppens offert avseende entrémattor för omgående leverans
 • Styrelsen beslutade att köpa in presenningar till vinterförvaring av utemöbler
 • Styrelsen beslutade att köpa en skylt Motorfordonstrafik förbjuden, gäller ej behörig trafik att sätta upp vid nedfarten från
  Levertinsgatan till garageplan
 • Styrelsen beslutade att köpa in nya kärl för lysrör och ljuskällor
Nästa möte 24 september.