Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Styrelsemöte 26/3

skickad 10 apr. 2014 04:34 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 10 apr. 2014 05:27 ]
Sammanfattningsvis handlade mötet till stor del om drift, skötsel och planering inför stämman i maj. Med på mötet var vår förvaltare Stellan Björnlund, som berättade att hyresavtalet med Stockholm Parkering nu är uppsagt och kommer går ut per den sista december 2014. Om Stockholm Parkering får fortsatt förtroende att driva verksamhet i vår fastighet blir en fråga som Styrelsen ska behandla under året. Styrelsen är ansvarig för underhållet av de delar i gränsdragningslistan som rör Föreningen och vårt gemensamma ansvar, men också ansvarig för att medlemmarnas individuella underhållsansvar verkställs på ett tillfredsställande sätt. Frågan aktualiserades i samband med att rapporter inkommit angående ljud och vibrationer från rörstammar i treans uppgång. De installationer som gjordes 1994 i samband med totalrenoveringen är nu tjugo år gamla och har inte dessa servats med nya packningar kan det vara dags att byta hela blandaren. Styrelsen beslutade på mötet att som stöd till det individuella underhållet ta fram ett material som beskriver vad man bör hålla koll på och vem man kan anlita för att utföra arbetet. Vi hoppas att inom kort kunna presentera en lista på olika hantverkstjänster, som ligger utanför det som fastighetsskötaren kan hjälpa till med och där du som bostadsrättshavare kan utnyttja RUT-avdraget. Inför städdagen den 10 maj diskuterades efterlevnaden av våra ordningsregler och att vi har problem med mer eller mindre permanent förvaring av diverse prylar i våra gemensamma utrymmen. Styrelsen var enig om att kraftag måste tas för att stävja detta och att alla som bor eller vistas i huset respekterar våra gemensamma ordningsregler. För att påminna beslutade styrelsen att ta fram ett anslag. Styrelsen har redan en arbetsgrupp som arbetar med dessa frågor och vi har tidigare utsett portvakter för respektive trapphus för mer direkt medlemskommunikation. Krafttag kommer också att tas på terrassen för att skapa den oas den skulle kunna vara för oss alla. Ett extra möte är satt till söndagen den 13/4 där två från styrelsen ska ta fram ekonomiska ramar och förslag för terrassgruppen att arbeta vidare med. Från takprojektet fanns inget nytt att rapportera utan arbetet med bygglovsritningen fortsätter. Familjen Stiebel rapporterade att arbetet med att iordningställa lokalen i trappan mot Tranebergsbron nu åter är i full gång och att de externa åtgärderna med trappan kommer att starta så fort trappan inte längre behövs för transport av material till de invändiga åtgärderna. Till sommaren ska hela arbetet vara slutfört.
Comments