Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Styrelsemöte 25/6

skickad 25 juni 2014 15:03 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 25 juni 2014 15:08 ]
Förutom att bevilja fyra medlemsansökningar och en andrahandsuthyrning behandlades följande ämnen på mötet:
Byte av städbolag
Styrelsen har handlat upp ett nytt städavtal. Det nya avtalet börjar gälla den 1 juli. I det gamla avtalet ingick entrémattor, men nu har styrelsen valt att handla upp det separat efter sommaren. Därför har vi inga entrémattor just nu.
Ombindning av lån
Två av föreningens fastighetslån ombands under våren. Räntan blev 1,99 % respektive 1,96 % och bägge lånen bundna i ett år, för att möjliggöra inlösen genom kapitaltillskott från takprojektet. Resultatet av omläggningen blir en besparing med ca. 150 Tkr. i minskade räntekostnader under avtalstiden, beräknat på lånebeloppen per 2013-12-31 och utan hänsyn till amorteringar.  
Ny torktumlare i 1:an
Styrelsen beslutade på mötet att investera i en modern värmepumpstumlare till tvättstugan i 1:an. Dyrare i inköp, men betydligt billigare driftsekonomi. En beställning gjordes redan under mötet och styrelsen hoppas på en snabb leverans för att tiden utan tumlare ska bli så kort som möjlig.
Årsmötesprotokoll
Vi har tagit bort äldre årsmötesprotokoll från hemsidan. De kommer inom kort läggas upp igen, som scannade pdf:er.
Status takprojektet
Den 20 maj skulle vårt ärende tas upp i byggnadsnämnden. Dagen innan mötet fick projektbolaget ta del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. På grund av det negativa innehållet i handläggarens tjänsteutlåtande bad projektbolaget att ärendet skulle strykas från dagordningen i nämnden och att tid skulle ges för projektbolaget att svara på tjänsteutlåtandet. Så blev fallet och ett svar har lämnats in till stadsbyggnadskontoret. Efter sommaren kommer projektbolaget och styrelsens arbetsgrupp ha ett möte där vi tillsammans sätter en ny agenda och planerar inför nästa möte med byggnadsnämnden. Genom utlåtandet och bifallet från skönhetsrådet ser ändå styrelsen på utsikterna för projektet med en försiktig optimism. 
Arbeten i trappan mot Tranebergsbron
Den nedre av de två lokaler som gjorts om till bostadsyta och ombildats är nu nästan klar. Slutbesiktning av de avtalade åtgärderna kommer att ske inom kort. Ett trevligt stenparti med växter möter nu flanörer på Levertinsgatan och fasaden är putsad och målad från mur och ända ner till garageplan. För att fullända resultatet krävs nu att parkförvaltningen tar sitt ansvar och gör något med de nakna jordytorna vid den nya trappan. Kvarstår också åtgärder på den inre sidan av muren, som ska putsas och målas enligt det avtal föreningen tecknat med bostadsrättshavaren i den övre lägenheten.

Nästa möte med styrelsen den 27 augusti.
Trevlig sommar! 
Comments