Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Resultat av besiktningen av vår ventilation OVK

skickad 2 juni 2016 01:02 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:05 ]

16-19 maj gjordes en obligatorisk ventilationskontroll på vår fastighet. Detta ska ske vart sjätte år för lägenheter i flerbostadshus och ingår i fastighetsägaransvaret.

Syfte och krav

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och särskilt delmålet om ”God inomhusmiljö”, där OVK besiktning spelar en viktig roll. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt. Detta ska bland annat ske genom att säkerställa att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterad fungerade ventilation. Vid en OVK besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har dock en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret.

Resultat

Antal ej besiktigade lägenheter blev 12 av 95. Det är beklagligt att tillträde till dessa lägenheter inte varit möjlig, men detta i sig kräver ingen ombesiktning, eftersom besiktigande entreprenör anser resultatet som tillräckligt för en generell bedömning. Det är dock viktigt och din skyldighet, om du bor i en av dessa ej besiktigade lägenheter och vet med dig att förändringar har gjorts i den lägenheten perioden 2010-2016, som kan påverka fastighetens gemensamma ventilation, att du anmäler detta till styrelsen, som då får ombesörja en ombesiktning.

På 9 lägenheter och två gemensamma utrymmen krävs åtgärder och en ombesiktning. När det gäller lägenheterna ligger ansvaret på bostadsrättsinnehavaren att åtgärda bristerna i de fall där ombyggnad eller annan förändring är anledningen till anmärkningen i besiktningsprotokollet. De bostadsrättsinnehavare som behöver göra åtgärder kommer att kontaktas med en beskrivning av åtgärden och när detta måste vara klart för att en ombesiktning ska kunna ske så fort som möjligt.

Är du intresserad av resultatet för din lägenhet går det bra att kontakta styrelsen redan nu. 

Comments