Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Nyfiken på vad som händer i föreningen?

Hur fortskrider verkställandet av beslutet om att upplåta två av föreningens lokaler till bostadsrätter och hur långt har vi kommit i planeringen för att fatta ett beslut om att bygga på taket?

TRAPPAN PÅ GAVELN VID ETTAN

Ett principavtal är nu tecknat för kommande upplåtelse av lokalerna vid levertinsgatan 1 till medlemmarna Stiebel och Bogegård. Nu kan därför arbetet med att omvandla trappan och platsen framför lokalen i gatunivå vid flaggstången till uteplatser, påbörjas på allvar. Detta beslutades redan vid extrastämman 14 december 2010. I avtalet ingår föreningens krav på hur arbetet ska utföras för att lokalerna tillsammans med Stiebels och Bogegårds befintliga bostadsrätter, ska kunna upplåtas som två nya bostadsrätter. Bland annat kommer trapp, fasad i trapp och mur utanför lokalerna att fräschas upp och omvandlas till uteplatser med besittningsrätt för bostadsrättsinnehavarna. Eftersom ett allmänt nyttjande av trappan tas bort har kontakt tagits med parkförvaltningen i Stockholms stad för att få till en ny och förbättrad nedgång från Hjalmar Söderbergs väg ned mot promenadstråket längs med vattnet. Sammantaget tror vi att detta medför ett ökat värde för hela föreningen, då vi under de senaste åren haft problem här med vandalisering och andra störningar, som påverkat vår boendemiljö negativt. Att två medlemmar som har ett egetintresse av att miljön i och kring deras lägenheter är fräsch och tilltalande skapar förutsättningar för att bli av med problemen och skapa något nytt som vi alla kan vara stolta över.

BYGGA NYTT PÅ TAKET

Föreningen har inte tagit något beslut och har inte heller något förslag att fatta beslut om än. Däremot har styrelsen tecknat ett principavtal med en grupp personer som har ett intresse av att bygga på vårt tak, och som genom att ett avtal tecknats, arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag för en stämma att fatta beslut kring. Detta är naturligtvis ett stort projekt och kommer att få stora konsekvenser för föreningen. Det kommer att behövas ett beslut från en stämma för att gå vidare. Det kommer att innebära en helt ny ekonomisk plan. Det nya ekonmiska läget med fjorton nya bostadsrätter kommer att förändra allas avgift. Vi blir fler som delar på föreningens gemensamma kostnader för drift och underhåll och kostnaden blir mindre för varje enskild medlem. Arbetet just nu handlar om att ta fram underlag till myndigheter för att undersöka möjligheterna. Tillverkning av bygglovsritningar och genomförandet av hållfasthetsbesiktningar för såväl konstruktion som mark, är något som kommer att genomföras i år. När vi väl har fått dessa godkända och vi är säkra på att möjligheterna finns, kommer förslaget tillsammans med en ny ekonomisk plan presenteras för föreningens medlemmar på en stämma nästa år.