Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Nya priser i garage och P-plats utomhus

skickad 31 okt. 2020 01:47 av Wictor Stiebel
Från 1 december 2020 gäller nya priser för hyra av P-plats i vårt garage samt de P-platser vi har utomhus. Styrelsen för Brf Kristinebergs Strand gav förvaltaren Parkando uppdraget att efter renoveringen se över sortimentet och komma med ett förslag på hur vi på ett mer rättvist sätt skulle kunna prissätta våra P-platser i garaget. Eftersom det finns stora skillnader kom Parkando med ett förslag som innebär att garagets 32 P-platser delades upp i fyra kategorier, Liten, Normal, Normal+ och Premium. I Parkandos uppdrag ingår också att leverera intäkter till föreningen anpassade efter marknaden (efterfrågan/pris). Dessa intäkter utgör en viktig del för underhållet och utvecklingen av fastigheten, där garagedelen är en väsentlig del. Föreningen blev påmind om detta vid den omfattande betongrenoveringen i garaget, som omfattade både fundament, pelare och väggar. 

Samtliga priser har därför marknadsanpassats undantaget de singelgarage som har egen ingång (carport). När det gäller dessa har styrelsen valt att avvakta, då det finns ett underhållsbehov. Det saknas mellanväggar och flera garageportar behöver renoveras eller rent av bytas ut. Vi har även haft problem med att vatten tränger in när stora regnmängder samlas på garageplanen. När detta är hanterat kommer även dessa avgifter att ses över och marknadsanpassas. Motorcykelplatserna har marknadsanpassats, men där blev det inte någon prishöjning, på grund av att det fortfarande finns outhyrda platser.

Den nya kategoriseringen och de nya priserna som gäller från 1 december 2020 hittar du på sidan Parkering
Comments