Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Många mäklare frågar efter vår energideklaration

skickad 31 mars 2019 01:13 av Wictor Stiebel
Vi har inte någon energideklaration som medlemmar, mäklare och blivande medlemmar kan ta del av än. Beställningen gjordes hösten 2018 och resultatet beräknas vara klart någon gång våren 2019. Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan byggnaden har. Sedan 2006 är det lag på att denna deklaration ska lämnas in till Boverket och 2018 förtydligades lagen och anpassades till uppdaterade krav. Syftet med deklarationen är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader
Genom att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning skapas också förutsättningar för att fastsälla hur energianvändningen kan effektiviseras. Förutom samhällets krav har vår styrelse alltid en ambition att skapa rätt förutsättningar för en god driftekonomi. Energi i form av uppvärmning är den enskilt största posten i våra driftkostnader och kan vi hitta sätt som kan påverka dessa kostnader gynnar det både oss i föreningen och vår miljö.
Comments