Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Många lägenhetsrenoveringar 2020

skickad 18 feb. 2021 21:45 av Wictor Stiebel
Föreningens styrelse har alltid haft en tillåtande inställning till bostadsrättshavare/medlemmar som vill anpassa en lägenhet efter individuella behov. Alla åtgärder som görs oavsett om det gäller att byta tätskikt och renovera ett badrum eller flytta väggar och ändra planlösningen behöver ske inom vissa ramar och med hänsyn till grundkonstruktionen från 1931. Finns förutsättningarna för att genomföra dina planer? Kommer förändringen påverka andra i föreningen negativt? Förutom en analys av eventuella negativa konsekvenser med förändringen behöver du som ansvarig alltid ta hänsyn till att fastigheten är gammal, snart 100 år. 

2020 blev ett år med många förändringar i vardagen. Hemarbeten, isolering och inskränkningar i vår rörelsefrihet. Sannolikt kommer vi att få leva med dessa förändringar under 2021 och en del kanske lever kvar ännu längre. Detta har skapat ett större intresse än tidigare att se om sitt hem eftersom tiden i hemmet ökat. Under 2020 kunde föreningen konstatera att de individuella ROT-arbetena ökade och det var inte många av årets 365 dagar som det inte pågick en renovering någonstans i huset. Tidigare var det inte så många som var hemma vardagar mellan 8-17, nu är det många som jobbar hemma, vilket leder till ökade spänningar mellan boende som renoverar och boende som störs av renoveringar.

De regler styrelsen tagit fram är ett minimum av vad föreningen kräver av den bostadsrättshavare som ansvarar för renoveringen och de entreprenörer som anlitas. Reglerna är uppdaterade 2021-02-18 och den anmälan som ska göras till styrelsen innan ett arbete startar ska nu även undertecknas av anlitad entreprenör. Detta för att underlätta tecknandet av individuella kontrakt och avtal med entreprenörer samt att det råder samstämmighet kring vad som gäller. Mer om renovering hittar du under Renovera och underhålla. 
Comments