Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Lyckad städdag trots vädret

skickad 10 maj 2014 11:11 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 27 maj 2014 00:22 ]
Lördagens städdag startade i hällande regn, men en tapper skara trotsade vädrets
makter och såg till att de flesta arbetsuppgifter verkställdes. Att rensa bevattnings-
anordningarna i våra terrakottakistor samt planteringen av de nyinköpta Pelargonerna
trodde inte jag att vi skulle klara av idag, utan att fokus skulle hamna på inomhus-
aktiviteter.

 
Rustade med regnkläder, gummistövlar och ett jävlar anamma såg några av deltagarna
till att Pelargonerna kom på plats och att vi nu har fungerande bevattningsdon i samtliga
krukor.

 
Cykelställen på Levertinsgatan rensades från omärkta cyklar och samlades ihop på
gräsmattan invid 5:an. Cyklarna är genom en lång vajer låsta och kan återfås genom
kontakt med styrelsen. Misstanken är att många av dessa cyklar härrör från grannfastig-
heten. Att de återfås efter kontakt gör att styrelsen har möjlighet att påtala att våra
cykelställ inte är allmänna utan till för boende och besökare till boende i huset.

Förutom förändringsarbete utfördes en rad mindre glamorösa åtgärder, mer av vardaglig
karaktär; rensning av hängrännor, avtorkning av trapphus, storstädning tvättstugor,
rensning av källargångar, borttagning av skräp runt huset, tömning av elburen, sopning
av terrass och entréuppfarter mm. Det är mycket tillfredställande att se vad vi kan
åstadkomma tillsammans. Förutom att vara en trevlig och social aktivitet där vi får
möjlighet att träffas och lära känna våra grannar, blir resultatet en ekonomisk be-
sparing. Det vi gjorde idag hade om vi anlitat en entreprenör sannolikt kostat
ca 40 000 kr. Det är ungefär samma summa som styrelsen godkände i veckan för
inköp av möbler till terrassen. Tack för det, alla ni som var med idag, och till er
andra som inte hade möjligheten att delta, kommer vi att återkomma med nya
möjligheter att bidra.

Comments