Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Första styrelsemötet 2015

skickad 22 feb. 2015 09:31 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 22 feb. 2015 09:54 ]

Onsdagen den 28 januari träffades styrelsen för årets första styrelsemöte. På agendan fanns bland annat status avseende takprojektet och hur övertagandet av garaget fungerat.

Takprojektet

Strax före Jul meddelade Länsstyrelsen att man återkallar bygglovet som byggnadsnämnden beviljade i slutet av juni. Ett lite överraskande beslut för både oss och våra samarbetspartner. Både stadsbyggnadskontoret och skönhetsrådet hade inför byggnadsnämndens beslut varit positiva till de förändringar vi gjort i bygglovsritningarna, där extra hänsyn tagits till att anpassa tillbyggnaden till ursprungstanken. Det var därför märkligt att Länsstyrelsen nu återkallade byggnadsnämndens beslut och hänvisade mycket diffust till förslagets oförsiktiga hantering av det arkitektoniskt känsliga Kristineberg i allmänhet och vårt hus i synnerhet. Ett alltför stort ingrepp i ett känsligt område, ansåg man, samtidigt som grannars och andra sakägares klagan avisades.
Nu har vi överklagat Länsstyrelsens beslut och vi väntar en dom i Mark- och Miljödomstolen. Egentligen hade samtliga intressenter förväntat sig att ärendet, även om Länsstyrelsen beviljat ett bygglov, hamnat hos Mark- och Miljödomstolen, eftersom de som motsätter sig bygget förmodligen överklagat beslutet. Tidplanen har med andra ord inte förändrats och vi förvantar oss att ärendet tas upp inom sex månader.

Kristinebergsgaraget

Från 1 januari är vi hyresvärd för samtliga hyresgäster i garaget. Övertagandet var inte helt lätt trots att Stockholm Parkering var sammarbetsvilliga. Den som bott i huset kommer ihåg strulet med avgiftsavier, när vi bytte ekonomisk förvaltare från HSB till Riksbyggen. Riksbyggen hanterar avisering även för garaget och lyckades få ut avier till samtliga i januari. Nytt låssystem kommer att installeras och nya taggar delas ut. Detta kommer att ske i slutet februari, början av mars. Avtalsförhandlingar pågår fortfarande med de två hyresgäster som hyrde lokaler av Stockholm Parkering. Vi har fått tillgång och mätt upp en av lokalerna och tagit fram marknadshyror. 
I samband med övertagande har styrelsen också insett behovet av underhåll. Som vi tidigare har informerat om är de nya hyresnivåerna anpassade för att skapa utrymme i den utökade underhållsplanen. En åtgärd som omgående måste åtgärdas är det avlopp som sprungit läck och orsakat en stor pöl i garaget. Läckan har  isolerats till ett avloppsrör som leder ut till stadens system. Nu återstår att spola rent röret och filma skadan. Detta är några få grova rör som genom sin placering djupt ner under trottoar/gata aldrig byttes vid stambytet 1994. Det är med andra ord inget tecken på att våra stammar börjar bli dåliga.

Övriga ärenden

Översikt av befintliga avtal har inte lett till några förändringar. Dock kvarstår om gruppanslutning av TV, telefoni och bredband skulle kunna rymmas i budget. Inget beslut fattades. Styrelsen beslutade däremot att följa Riksbyggens rekommendationer och redovisa bokslut i enlighet med K2. K2 och K3 är tillämpningar för bland annat hur man redovisar avskrivningar och vad som får skrivas av. De nya reglerna som införts har gett många bostadsrättsföreningar huvudbry. Är du intresserad har Riksbyggen tillsammans med FAR, HSB, SBC och Fastighetsägarna tagit fram en folder för vad en årsredovisning ska innehålla. Finns för nedladdning nedan.

Motioner till stämman

Har du någon idé? Något du vill att styrelsen ska bereda eller ett förbättringsförslag som kräver stämmobeslut? Då är det hög tid att lämna in en motion om detta till styrelsen. Innan sista februari ska dessa vara styrelsen tillhanda.

Ċ
Wictor Stiebel,
22 feb. 2015 09:46
Comments