Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Föreningen behöver anta nya stadgar

skickad 29 sep. 2016 19:52 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:01 ]
På grund av de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2016 i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, är styrelsen tvungen att senast till ordinarie föreningsstämma 2018 lämna förslag på stadgar som överensstämmer med lagen. Styrelsens vilja, som beslutades på septembers styrelsemöte, är att lämna förslag på stadgeändring redan till ordinarie föreningsstämma 2017. HSB har redan tagit fram en ny version av normalstadgar för föreningar med andelstal som beräkningsgrund för årsavgiften. Eftersom vi har insatsen som beräkningsgrund måste dessa anpassas, men även där finns det redan färdiga anpassningar att använda. För att en stadgeändring ska kunna registreras och bli gällande krävs två på varandra fattade stämmobeslut.  

Styrelsen kommer längre fram informera om förändringarna i stadgarna och vad de innebär för oss. 
Comments