Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Extrastämman 15 januari inställd

skickad 4 jan. 2014 15:14 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 4 jan. 2014 15:35 ]

Styrelsen tog beslutet att flytta fram Extrastämman om takbygget eftersom arbetsgruppen inte i lämplig tid lyckats få fram det beslutsunderlag som efterfrågades på de informationsmöten som hölls i november 2013. Ny preliminär tid för stämman är V 7. Så fort besked inkommer från ledningen av Roddklubben kommer den nya tiden aviseras. Arbetsgruppen meddelar att tidsplanen för projektet inte kommer att påverkas av ett senareläggande av stämman.

Beslutsunderlaget kommer att innehålla en…

  • ekonomisk kalkyl utifrån förutsättningar i genomförandeavtalet med Projektbolaget

  • en beskrivning av vad genomförandeavtalet innebär för oss i fråga om säkerhet/risk

  • en schematisk bild av vad genomförandeavtalet tillåter Projektbolaget att bygga på vårt tak

  • en rambeskrivning utifrån genomförandeavtalet som beskriver vad projektbolaget ansvarar för och vad som ingår i föreningens ansvar

I underlaget har arbetsgruppen tagit hänsyn till de frågeställningar som exponerades vid de informationsmöten vi höll i november och hoppas att vi nu kan presentera ett underlag som tillfredsställer de flestas behov. Vi kommer inte att kunna presentera ett bygglov och vi hoppas att det finns en förståelse för att det finns ett risktagande även för Projektbolaget och att det skulle vara bra om arbetet med bygglovet, som kräver en hel del resurser, kunde fortsätta med den säkerheten att en extrastämma sagt sitt.

Vi återkommer snarast med tid för Extrastämman och en kallelse med beslutsunderlag enligt stadgarna, tidigast fyra veckor och senast en vecka innan. Eftersom detta är ett för föreningen dramatiskt beslut vill vi självklart skicka ut materialet så fort det bara går.

Comments