Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Ansiktslyftning av terrassen

skickad 27 maj 2014 00:12 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 27 maj 2014 21:16 ]
INVESTERING FÖR ATT GÖRA TERRASSEN MER ANVÄNDARVÄNLIG
Styrelsen beslutade den 29 april att avsätta 40 000 kr till möbler och utrustning för att göra vår unika
terrass till den oas och bonusyta som arbetsgruppen för terrassen länge planerat.
På plats finns nu tre launchgrupper och två matgrupper placerade på ett sådant sätt att aktiviteter kan
bedrivas utan att det blir störande för de som har sina lägenheter i direkt anslutning till terrassen. Tanken
med placeringen är också att skapa öar för olika typer av aktiviteter. Har du redan synpunkter på
placeringen kan du skicka några rader till Terrassgruppen på info@brfkristinebergsstrand.se


VI KAN OM VI VILL
Många har redan kommit med positiva kommentarer till det
nya utbudet och insett värdet av att ha en uteplats där grannar
kan träffas och umgås. Genom grannsamverkan kan
behov och förbättringsförslag komma styrelsen till handa på
ett naturligt sätt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge terrassen
den omvårdnad den förtjänar och undvika irritation på
grund av att de regler vi tillsammans kommit överrens om
inte efterlevs.

NY UTRUSTNING KRÄVER NYA KRAV
Svensk sommar betyder inte bara sol utan ibland kommer
det regn och dynorna behöver skydd. Vi har köpt in två
stora dynboxar och det vore förträffligt om vi kunde hjälpas
åt med att lägga ner dynorna i dessa när vi lämnar terrassen.

Att måla med färgkritor på terrassen är förmodligen kul
för barnen, men färgen fastnar på skor och sprids på ett
oönskat sätt. Det signalerar också en frihet som för ett barn
kan vara svår att hantera. Var går gränsen?
Styrelsen vädjar därför till alla föräldrar att tala om för sina
barn att det inte är tillåtet.

Vi har olika behov och ibland betyder det att vissa justeringar
behöver göras avseende placeringen av möblemanget,
men för att behålla den tänkta ordningen vore vi tacksamma
om flyttade möbler efter användandet flyttas tillbaka.

GRILLNING PÅ TERRASSEN
Våra ordningsregler förbjuder grillning på terrassen. Skälen
är flera, men framförallt är det olägenheter med grillos och
faran i samband med hanteringen som varit huvudskälen till
förbudet. Styrelsen bereder frågan och kommer i höst att
fråga samtliga i huset om förbudet är bra eller dåligt. Oavsett
vad medlemmarna tycker kommer styrelsen inte bevilja
ett generellt tillstånd, utan ett eventuellt tillståndet kommer
vara villkorat på något vis. Avsedda grillplatser, bara elgrillar,
inga engångsgrillar osv.

Ett beslutsunderlag för förändring av våra ordningsregler
kommer att läggas fram till ordinarie årsstämma 2015.

TERRASSGRUPPEN
Många händer behövs för att vattna, plantera och förädla
på terrassen. Terrassgruppen tar tacksamt emot din hjälp.
Anmäl dig på info@brfkristinebergsstrand.se så får du
meddelande när saker och ting händer.

Comments