Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Årets första styrelsemöte

skickad 28 jan. 2016 01:02 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:13 ]
Styrelsens första möte onsdagen den 27 januari blev ett mastigt uppstartsmöte som började redan 18:00, en hel timme tidigare än normalt.
Vi hade bjudit in vår förvaltare från Riksbyggen Jonas Hammarstedt för en redovisning av pågående ärenden avseende drift och underhåll. Stort fokus låg naturligtvis på den analys av underhållsbehovet i vårt garage, som vi beställt. En analys som dels ska ligga till grund för ett vettigt tillägg i vår underhållsplan och dels vara ett underlag för att relevanta kostnader hamnar i årets budget. Analysen är ännu inte klar, men så fort den är levererad kommer vi att göra en upphandling. Ambitionen är att vi ska hitta en entreprenör som kan utföra renoveringsbehovet under året och det vore önskvärt för alla berörda om arbetet kunde utföras under de månader som behovet av garaget är som minst. Vidare diskuterades kommunikation, ärendehantering och handläggningstider. Det vi kom fram till var att någon form av kontinuerlig avstämning inför varje styrelsemöte är önskvärd för att skapa en större förståelse för processerna. Efter en och en halv timme tackade styrelsen Jonas och styrelsen fortsatte mötet enligt traditionell dagordning.

Några beslut fattades
 • Inrätta ett systematiskt brandskyddsarbete i samarbete med Anticimex. Något som saknats och som ingår i fastighetsägaransvaret.
 • Ersätta toaletten i ettans tvättstuga med en "spontantvätt". Tvättmaskin och torktumlare för akut och obokad tvätt. Styrelsen återkommer med detaljer och ramar angående användandet.
 • Beställning av en OVK. obligatorisk ventilationskontroll av samtliga lägenheter under våren. Ska genomföras vart sjätte år för fastigheter med självdrag.
 • Komplettering av möblering på terrass med bland annat solstolar och material för "vårsådden". 
 • Målning och möblering av gemensamhetslokalen i femman. Tanken är att skapa ett rum för olika behov. 
 • Datum för vårens städdag och årsstämma fastslogs. Städdag 23 april och årsstämma 12 maj.
Andra behövde ett tydligare beslutsunderlag
Styrelsen behandlade flera områden där mer underlag krävs för beslut och där arbetsgrupperna fick uppdraget att bereda frågorna till nästa möte.
 • Optimering av köhanteringen för garaget.
 • Plantering på sidan mot gatan och avtalet med HSB mark och trädgård.
 • Hur går vi vidare med planerna för uthyrning av förråd?
 • Uppföljning av de nya reglerna för renovering.
 • Avvikelsehantering. Hur hanterar vi avvikelser där ordningsregler och stadgar inte respekteras?
 • Nyhetsbrev två gånger per år utdelat och affischerat. När, hur och varför? 
Det blev ett inspirerande och innehållsrikt möte som signalerade ett spännande 2016 för oss alla på Levertinsgatan 1-5.


Comments