Prenumerera gärna på inlägg, så får du en notifiering via e-post varje gång något nytt läggs upp här.

Många lägenhetsrenoveringar 2020

skickad 18 feb. 2021 21:45 av Tommy Sörstrand

Föreningens styrelse har alltid haft en tillåtande inställning till bostadsrättshavare/medlemmar som vill anpassa en lägenhet efter individuella behov. Alla åtgärder som görs oavsett om det gäller att byta tätskikt och renovera ett badrum eller flytta väggar och ändra planlösningen behöver ske inom vissa ramar och med hänsyn till grundkonstruktionen från 1931. Finns förutsättningarna för att genomföra dina planer? Kommer förändringen påverka andra i föreningen negativt? Förutom en analys av eventuella negativa konsekvenser med förändringen behöver du som ansvarig alltid ta hänsyn till att fastigheten är gammal, snart 100 år. 

2020 blev ett år med många förändringar i vardagen. Hemarbeten, isolering och inskränkningar i vår rörelsefrihet. Sannolikt kommer vi att få leva med dessa förändringar under 2021 och en del kanske lever kvar ännu längre. Detta har skapat ett större intresse än tidigare att se om sitt hem eftersom tiden i hemmet ökat. Under 2020 kunde föreningen konstatera att de individuella ROT-arbetena ökade och det var inte många av årets 365 dagar som det inte pågick en renovering någonstans i huset. Tidigare var det inte så många som var hemma vardagar mellan 8-17, nu är det många som jobbar hemma, vilket leder till ökade spänningar mellan boende som renoverar och boende som störs av renoveringar.

De regler styrelsen tagit fram är ett minimum av vad föreningen kräver av den bostadsrättshavare som ansvarar för renoveringen och de entreprenörer som anlitas. Reglerna är uppdaterade 2021-02-18 och den anmälan som ska göras till styrelsen innan ett arbete startar ska nu även undertecknas av anlitad entreprenör. Detta för att underlätta tecknandet av individuella kontrakt och avtal med entreprenörer samt att det råder samstämmighet kring vad som gäller. Mer om renovering hittar du under Renovera och underhålla. 

Renovering av våra trapphus

skickad 17 feb. 2021 21:30 av Tommy Sörstrand   [ uppdaterad 17 feb. 2021 21:34 ]

Styrelsen har under en tid medvetet skjutit upp delar av fastighetens underhåll i väntan på att bygglovet för taket ska vinna laga kraft. I avtalet med det företag som fått rätten att bygga på vårt tak ingår en del områden naturligt, som tak och nya hissar och vi har känt det onödigt att åtgärda vissa brister då det ändå kommer att hanteras i totalentreprenaden. Eftersom Länsstyrelsen vid flera tillfällen satt käppar i hjulen för projektet och tiden rinner iväg har nu styrelsen beslutat att genomföra delar av underhållet och upphandlat en entreprenör. Det betyder inte att vi gett upp våra planer att utvidga föreningen med lägenheter på taket, men vi känner att vi inte kan vänta längre med nödvändigt underhåll. Uppskattat kommer upphandlad entreprenad pågå perioden V9-V19 och omfatta föreningens trapphus och delar av taket. Medlemmar i föreningen kan ta del av en mer detaljerad tidplan på Mitt Riksbyggen.


Nya priser i garage och P-plats utomhus

skickad 31 okt. 2020 01:47 av Tommy Sörstrand

Från 1 december 2020 gäller nya priser för hyra av P-plats i vårt garage samt de P-platser vi har utomhus. Styrelsen för Brf Kristinebergs Strand gav förvaltaren Parkando uppdraget att efter renoveringen se över sortimentet och komma med ett förslag på hur vi på ett mer rättvist sätt skulle kunna prissätta våra P-platser i garaget. Eftersom det finns stora skillnader kom Parkando med ett förslag som innebär att garagets 32 P-platser delades upp i fyra kategorier, Liten, Normal, Normal+ och Premium. I Parkandos uppdrag ingår också att leverera intäkter till föreningen anpassade efter marknaden (efterfrågan/pris). Dessa intäkter utgör en viktig del för underhållet och utvecklingen av fastigheten, där garagedelen är en väsentlig del. Föreningen blev påmind om detta vid den omfattande betongrenoveringen i garaget, som omfattade både fundament, pelare och väggar. 

Samtliga priser har därför marknadsanpassats undantaget de singelgarage som har egen ingång (carport). När det gäller dessa har styrelsen valt att avvakta, då det finns ett underhållsbehov. Det saknas mellanväggar och flera garageportar behöver renoveras eller rent av bytas ut. Vi har även haft problem med att vatten tränger in när stora regnmängder samlas på garageplanen. När detta är hanterat kommer även dessa avgifter att ses över och marknadsanpassas. Motorcykelplatserna har marknadsanpassats, men där blev det inte någon prishöjning, på grund av att det fortfarande finns outhyrda platser.

Den nya kategoriseringen och de nya priserna som gäller från 1 december 2020 hittar du på sidan Parkering

Glöm inte att flytta din bil/motorcykel 6 maj

skickad 4 maj 2020 00:50 av Tommy Sörstrand

Påminnelse om att Parkando utför garagestädning den 6 maj mellan 8-14 Ta del av aviseringen här!

Corona påverkar årets stämma

skickad 2 maj 2020 02:32 av Tommy Sörstrand

Styrelsen följer myndigheternas rekommendationer och kommer i år hålla en digital stämma. Mer om hur denna kommer att vara tillgänglig för föreningens samtliga medlemmar finns att läsa på Mitt Riksbyggen; https://mitt.riksbyggen.se/. För intressenter som vill ta del av årsredovisning och stämmoprotokoll kommer dessa publiceras här efter avslutad stämma.
Mäklare och andra intressenter kan redan nu ta del av uppdaterad information under Mäklarforum, Parkering och Om vår förening. Frågor till styrelsen kan ställas i formulär på sidan Fråga styrelsen.

Parkando aviserar garagstädning den 21 oktober

skickad 10 okt. 2019 08:05 av Tommy Sörstrand

Vi vill påminna om att Parkando som förvaltar vårt garage aviserat en städdag den 21 oktober kl.9-14. Viktigt att samtliga hörsammar detta och att vi får ut samtliga fordon från garaget för att underlätta städningen. Ta gärna del av hela av meddelandet från Parkando. Finns för nedladdning nedan. Har du frågor kontakta Parkando.

E-post: kundservice@parkando.se (måndag-fredag kl. 8-17)
Telefon: 08-408 396 38 (måndag-torsdag kl. 9-14)

Energideklarationen nu klar

skickad 18 maj 2019 02:02 av Tommy Sörstrand

Mätningarna från 2018 har nu sammanställts och vi har en Energideklaration. Ta del av deklarationen och styrelsens kommentarer här.

Många mäklare frågar efter vår energideklaration

skickad 31 mars 2019 01:13 av Tommy Sörstrand

Vi har inte någon energideklaration som medlemmar, mäklare och blivande medlemmar kan ta del av än. Beställningen gjordes hösten 2018 och resultatet beräknas vara klart någon gång våren 2019. Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan byggnaden har. Sedan 2006 är det lag på att denna deklaration ska lämnas in till Boverket och 2018 förtydligades lagen och anpassades till uppdaterade krav. Syftet med deklarationen är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader
Genom att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning skapas också förutsättningar för att fastsälla hur energianvändningen kan effektiviseras. Förutom samhällets krav har vår styrelse alltid en ambition att skapa rätt förutsättningar för en god driftekonomi. Energi i form av uppvärmning är den enskilt största posten i våra driftkostnader och kan vi hitta sätt som kan påverka dessa kostnader gynnar det både oss i föreningen och vår miljö.

Summering av 2018 med en blick framåt

skickad 2 dec. 2018 11:35 av Tommy Sörstrand   [ uppdaterad 2 dec. 2018 15:30 ]

Årets sista styrelsemöte blev en summering av vad vi åstadkommit 2018 samt en blick framåt på vad som kvarstår. Med årets första möte i minnet kunde vi faktiskt bocka av en hel del och samtidigt konstatera att vi fortfarande har en stabil ekonomi, men att det finns mycket mer vi kan göra både för trivsel, samverkan och utveckling av vår förening.

Garagerenovering

Renoveringen blev omfattande och påverkade tidplanen. I efterhand kan vi konstatera att det vi åstadkom är en hållbar lösning inte bara för de som hyr garageplats, som fått en uppfräschad miljö, utan för hela föreningen, som fått fastigheten förstärkt för att bättre stå emot trycket från trafiken på Levertinsgatan och ett stabilare bärande fundament för de pelare som håller vårt hus på plats. Något som känns extra bra då vi tänker bygga ut föreningen på taket. Även om det blev dyrare än beräknat höll den ekonomiska kalkylen och några avgiftshöjningar är inte aktuellt på grund av detta. Stockholms parkförvaltning har glädjande nog efter våra påtryckningar äntligen beslutat att röja vid vår utomhusparkering för att säkerställa att torra grenar inte faller ner på parkerade bilar.

OVK och radonmätning

Under våren genomfördes en radonmätning där vi placerade ut mätdon i ett urval av lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Resultatet blev befriande och samtliga värden underskred gränsvärdena med marginal. Radon från byggnadsmaterial var vi tämligen säkra på inte skulle finnas då vi genomfört radonmätning tidigare, däremot var vi inte säkra på om markradonet förändrats över tid. I synnerhet då vi varit och grävt under huset och frilagt berggrunden i samband med garagerenoveringen. Därför var det extra skönt att få ett lugnande besked.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, genomfördes 2015 och det har varit många turer med de avvikelser som rapporterades då. Har man som bostadrättshavare gjort eller ävt förändringar i lägenheten som påverkar ventilationen är man skyldig att åtgärda detta med egna resurser. I år gjorde vi en ombesiktning av de lägenheter som fått anmärkning och resultatet blev att tre lägenheter fortfarande inte är godkända. Därför har fastigheten ännu inte fått ett certifikat för godkänd och genomförd OVK. Bostadsrättsinnehavarna av dessa lägenheter är informerade och åtgärder kommer att vidtas nu under årets sista månad samt januari 2019.

Stamspolning

Tillslut kunde vi genomföra en stamspolning med gott resultat och vi fick samtidigt en statusbedömning av utförande leverantör på våra stammar. Läget är gott och sannolikt kommer underhållsplanen att hålla, som beskriver ett stambyte 2034. Nästa stamspolning 2024.

Nya stadgar

På grund av förändring i Lagen om ekonomiska föreningar måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar som överensstämmer med lagen senast juni 2019. På stämman presenterade därför styrelsen nya reviderade stadgar. Stämman 2018 godkände dessa utan förbehåll eller andra krav på tillägg varför dessa kommer att beslutas om på stämman i maj 2019, för att sedan registreras hos Boverket. Ändringen är en ren anpassning till lagen och kommer inte påverka väsentligheter i nuvarande upplägg. Förslaget som visades på stämman finns att ta del av under Stadgar och ordningsregler. Viktigt att fram till att Boverket registrerat våra nya stadgar är det stadgarna från 2007 som gäller.

Information och samverkan

Information är viktigt och någon form av kommunikation är nödvändig för att informationen ska nå ut till de som behöver den. Den här hemsidan är en av kanalerna för att skapa kommunikation, trapphusens anslagstavlor en annan och mötet en tredje. Styrelsens ambition är att nå alla våra intressenter, alla som har nytta av att bli informerade av vad som händer i föreningen. Det är inte bara medlemmar och dem som bor i huset. Det är mäklare, spekulanter, leverantörer och inte minst grannar och fastighetsägare här i Kristineberg. Vår huvudkanal för detta är hemsidan och framförallt den externa målgruppen har gett oss ros för en fungerande kanal där de kan hitta uppdaterat och relevant material. För oss som bor i huset är behovet ett helt annat.

För nyinflyttade skapade vi redan 2016 en liten välkomstskrift som berättar om föreningen, våra regler, vårt utbud och allmänna tips för en bostadsrättshavare. Den har under året utvecklats till en skrift som vi delat ut till alla i föreningen tillsammans med ett dörrknacknings arrangemang i samband med information om hur styrelsen tänker lösa problemet med cyklar som står parkerade lite var stans på vår mark. Cyklar som ibland inte ens hör till vår förening. Mer om detta finns att läsa under Regler för cykelparkering.

Att knacka dörr, träffa medlemmarna, få en chans att presentera sig som förtroendevald och skapa en förståelse för att det är vi, styrelse och medlemmar i samverkan, som får saker och ting att hända i vårt hus. Det är ingen annan som bestämmer vad vi får och inte får göra, vad vi kan och inte kan göra. Vi är tillsammans fastighetsägare och genom olika leverantörer underhåller vi och utvecklar boendet för oss på Levertinsgatan 1–5. Har vi missat någon finns foldern att läsa eller ladda ner under Blanketter och broschyrer.

Brandskydd och allmän säkerhet

Det systematiska brandskyddet har kommit igång och månatligen görs en genomgång av fastigheten, brandskyddsutrustning och om det finns något som stör utrymningsvägar eller kan utgöra bränsle för pyromaner. På varje styrelsemöte dokumenteras avvikelser och styrelsens beslut om åtgärder.

Dörren till grovsoprummet har länge varit ett problem och lätt att forcera för skrotletare och personer på jakt efter ett natthärbärge. Styrelsen har beställt en ny dörr med karm och brytskydd för att säkerställa att boende inte överraskas av någon obehörig i detta utrymme. Dörren kommer att öppnas utåt vilket gör den mer inbrottssäker. Dörren kommer att monteras nu i december. Befintliga nycklar kommer fungera.

Gästrummet

Vi har nu äntligen fått till en administration för gästrummet som vi tror passar de flesta. Det viktiga är att all bokning sker via Riksbyggens Kundwebb för att vi ska kunna skapa en rättvisande debiteringslängd. Debiteringslängden skickas till Riksbyggen som sedan fakturerar medlemmen på en separat faktura. Observera att hyran inte hamnar på din avgiftsavi. Mer hittar du under Bokningsbart gästrum.

Vad kommer 2019 handla om och hur kan du påverka?

Något som diskuterats flitigt under hösten är kommunikation och hur information når alla.
Vilken information är viktigast och berör alla? Vad är styrelsens ansvar och vilket ansvar har varje medlem för att söka information som berör boendet?

Styrelsens ambition är att hjälpa till i så hög grad som möjligt med att beskriva kanaler för information och vad som krävs av de boende när olyckan är framme eller en brist i fastigheten upptäcks. I den uppdaterade informationsskriften som nyligen delades ut finns det mesta beskrivet, men hoppas samtidigt att vi ska kunna utveckla såväl hemsidan som Riksbyggens kundwebb under det kommande året.

Bredband och gruppanslutning är en naturlig fortsättning på information och kommunikation. Som bostadsrättsförening finns det goda förutsättningar för att teckna ett gynnsamt gruppavtal med någon av marknadens leverantörer. Att i avgiften erbjuda en schysst bredbandsuppkoppling är idag som kabel-TV var på 1980-talet. Styrelsen har tillsatt en grupp som under våren kommer att utreda frågan. Målsättningen är att få ner priset för alla medlemmar och skapa en sorts basanslutning som kan utvidgas individuellt.

Mark och trädgård – avtalet med HSB Stockholm för skötsel och underhåll av våra planteringar kommer sägas upp för omförhandling och under året kommer ett arbete ske för att identifiera behov och säkerställa att rätt avtal upphandlas.

Naturligtvis hoppas styrelsen att arbetet med att bygga lägenheter på taket kan starta 2019, men det troliga är nog snarare att vi får vänta till 2020, även om vi får ett bygglov nu.

Vi kommer att under året se över singelgaragen och besiktiga samtliga garagedörrar. Åtgärder för att skapa avrinningsvägar för de stuprör som idag leder ut på garageplanen har diskuterats. Något som förhindrar översvämning i grovsoprum/cykelgarage vid skyfall borde också ses över.

Det vi har startat nu under hösten med att få ordning på cykelparkeringarna kommer fortsätta även under nästa år. I samband med detta kommer vi se över om vi kan optimera cykelrummet för ett mer effektivt användande både för dagligt användande och för dem som använder sin cykel mer sällan.

Om du har synpunkter på vad styrelsen borde utreda är du välkommen att lämna in en motion innan sista februari 2019. Styrelsen kommer då att behandla frågan och komma med någon form av besked på stämman i maj. Målet är att styrelsen ska hinna ta fram ett beslutsunderlag till stämman, men ibland krävs ytterligare utredning beroende på frågans omfattning.

Tack för ett innehållsrikt år

Idag är det första advent och snart stundar lite ledighet för många av oss. Styrelsen vill därför passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Första helgen i advent är inte bara en kristen tradition. Igår var det Brandvarnardagen. På Brandvarnardagen drar kampanjen Aktiv mot brand igång för att få fler människor att testa sin brandvarnare och att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma. Behöver du en ny brandvarnare kontakta styrelsen via kontaktformuläret. Traditionen kräver också att vi varnar för levande ljus, särskilt tillsammans med fladdrande gardiner, lekande barn och glöggparty.

Summering av läget inför 2018

skickad 2 feb. 2018 04:57 av Tommy Sörstrand   [ uppdaterad 4 feb. 2018 08:32 ]

Styrelsen har i veckan haft årets första möte och detta är en liten summering av vad som är på gång och hur vi ligger till.
Vi har tagit fram några illustrerande ikoner för att piffa upp våra notiser och på sikt skapa hemmahamnar för fördjupande läsning.

Garagerenovering - I onsdags den 31 januari blev etapp 1 klar och i går vid 17:00 kunde hyresgästerna med platser i den delen släppas på. Nu flyttas arbetet till den del i garaget som ligger närmast Tranebergsbron och etapp 2 har inletts. Hela renoveringen kommer att pågå till slutet av maj. Som tidigare nämnts är detta en omfattande renovering där tidplanen kan förändras beroende på vad som händer under arbetets gång. Samtliga väggar som vetter mot Levertinsgatan rivs och ersätts med nya gjutna väggar för att stå emot trycket från vägen och säkerställa att garaget inte fylls med vatten vid ihärdigt regnande, som varit huvudorsaken till att en renovering av detta slag var nödvändig. I samband med att vi har en etablering på plats beställde styrelsen för brf Kristinebergs Strand att den gamla rampen skulle rivas och ge plats för ytterligare P-platser. Vi vet att det varit jobbigt för både garagehyresgäster och medlemmar i föreningen under den tid som hittills varit, men vi hoppas att samtliga har överseende med detta och förstår att detta är en nödvändig åtgärd. Information till hyresgäster i garaget lämnas löpande av Parkando. För individuella frågor rörande ditt hyreskontrakt, tillträde eller andra avtalsfrågor kontakta Parkando. Kontaktuppgifter hittar du under Parkering här på sajten


Renovera och underhålla

Stamspolning
- På grund av olika faktorer, där etableringen för garagerenoveringen är en, blev det aldrig någon stamspolning av våra avloppsrör under hösten. Offerten är godkänd och vi räknar med att arbetet kan köras parallellt med garagerenoveringen och realiseras så snart som möjligt nu i början av året. Stamspolning är ett underhållsarbete som styrelsen beställer vart sjätte år för att våra stammar ska vara optimerade och inte en indikation på att våra stammar är i ett behov av att bytas ut. Våra gjutjärnsstammar installerades 1994 och har en teoretisk livslängd på 40-50 år. Vår underhållsplan föreslår ett byte 2034.

Intressegrupper och projekt

Takprojektet
- Varken vi eller våra intressenter har gett upp tanken på att utöka föreningens lägenheter med ytterligare 14-17 bostadsrätter. Bygglovsärendet ligger för närvarande hos Mark- och miljödomstolen, efter att det bygglov som beslutades om i byggnadsnämnden överklagats. Styrelsen tror fortfarande på projektet som skulle innebära helt andra ekonomiska förutsättningar för föreningen. Läs mer under Intressegrupper och projekt.


Renovera och underhålla

OVK och Radonmätning - Bestämmelser från Boverket kräver att vi genomför obligatorisk ventilationskontroll i våra lägenheter vart sjätte år. 2015 genomförde vi detta. Nya krav från Stockholms stad kräver att även radonmätning ska göras vid upprepade tillfällen för att säkerställa att förhållandena avseende främst markradon inte förändrats. I vårt fall kommer 35 lägenheter att beröras och sammanlagt 70 mätdosor kommer att placeras ut nu under februari, för att sedan under 60 dagar mäta förekomsten av radon. Mätningen måste ske under den så kallade eldningssäsongen, när värmen är påslagen i fastigheten. Vilka lägenheter som kommer att beröras och hur dosorna ska placeras meddelas genom individuell avisering och i våra trapphus 


Stadgar och ordningsregler


Nya stadgar
- Den nya lagen om ekonomiska föreningar kräver att en bostadsrättsförening har stadgar som stämmer överens med lagen. Därför kommer vi att behöva att byta ut våra stadgar till nya uppdaterade. Styrelsen har fått ett förslag från HSB Stockholm hur dessa kan se ut och inför årsmötet den 16 maj kommer alla medlemmar få ta del av förslaget. Stämman 2019 kommer sedan fastställa brf Kristinebergs Strands nya stadgar. De principiella delarna som handlar om avgiftens fördelning och hur ansvaret delas upp kommer inte att förändras och inte påverka vardagen för oss medlemmar.

Bokningsbart gästrum

Gästrummet - Vi har haft uthyrning igång nu i ett halvår och det är egentligen först nu som vi börjar få ordning på debiteringen. Systembyte hos Riksförbundet är en anledning som bidragit till att dem som hyrt inte fått hyran på sin månadssavi. Nu ska detta vara löst och hädanefter kommer avgift för hyra av gästrummet komma på nästkommande kvartalsdebitering. Trycket på bokningen har inte varit så stor som förväntat. En bidragande anledning är förmodligen att vi hållit en ganska låg profil och inte marknadsfört denna medlemsförmån. Nu när debiteringen fungerar kan vi kanske alla hjälpas åt att sprida informationen. Mer om Gästrummet hittar du här.Brandskydd
- Önskemål inkom till styrelsen redan förra våren att de tunga dörrarna in till tvättstuga och barnvagnsförråd försvårar för föräldrar med småbarn. Därför sattes det upp dörrstängare med stoppfunktion som möjliggör att dörrarna kan kortsiktigt ställas upp för in- och utpassering. Styrelsen var orolig för att dessa branddörrar skulle lämnas öppna under längre tider, men vi kan nu konstatera att så inte blev fallet. Det verkar funka alldeles utmärkt.


Bo i bostadsrätt
Välkommen till vår förening
- Styrelsen har tagit fram en liten skrift för att ge nya medlemmar i föreningen en bra start. Tillsammans har vi försökt att lista vad som är bra att känna till generellt när det gäller boende i en bostadsrättsförening avseende hur ansvaret är fördelat med mera, men även informera om vad som är speciellt för oss, detta samtidigt som vi önskar vår nya medlem/medlemmar välkommen. Skriften kan vara användbar även för nygamla medlemmar. Finns under Blanketter och BroschyrerÅrets agenda - På startsidan är nu årets agenda uppdaterad, så att du som medlem kan planera för våra gemensamma aktiviteter.


Ekonomi - Vi har genom omläggning av våra lån lyckats utnyttja det låga ränteläge vi haft i landet under en längre tid och successivt sänka våra finansiella kostnader. Vår strategi har varit att dela upp den totala summan i flera mindre lån och skapa en låneportfölj där bindningstiderna inte sammanfaller och på så sätt skapa mjukare övergångar vid förändringar i ränteläget. 2010 lade vi om ett lån till 4,50 % ränta. Då mycket fördelaktigt. Särskilt då vi band lånet på åtta år. Idag känns den räntesatsen helt orimlig och vi kan glädjas åt att lånet nu förfaller och en ny ränta med ny bindningstid ska förhandlas.


Fråga styrelsen


Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter och förslag,
digitalt genom kontaktformuläret här, men det går också bra att lämna ett meddelande i brevlådan som hänger i entrén på Levertinsgatan 1. 
Glöm inte att skriva kontaktuppgift på inlämnade meddelande. Anonyma lappar är svåra att hantera och gå vidare med.
/Styrelsen genom Tommy Sörstrand. 

1-10 of 64