Prenumerera gärna på inlägg, så får du en notifiering via e-post varje gång något nytt läggs upp här.

Dags för nya garagedörrar!

skickad 8 juni 2021 03:49 av Tommy Sörstrand   [ uppdaterad 8 juni 2021 03:50 ]

Föreningen beslutade i våras att gå vidare med renoveringen av garaget. Som ni redan märkt har ett arbete pågått sedan en tid med att säkra garagen från påverkan av dagvatten. Nu har turen kommit till garageportarna. Samtliga portar av modell vikport kommer att bytas ut och i samband med detta byts alla lås ut. Ett meddelande om detta har gått ut till samtliga hyresgäster den 7 juni och detta är bara en påminnelse.

Snart är det dags för nya och säkrare garagedörrar!
Arbetet med att installera de nya dörrarna sker under perioden 5 – 18 juli.

Inför installationen är det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Nyckel till nuvarande dörr lämnas till Jesper Dahlqvist senast 4 juli. Jesper bor på Levertinsgatan 1 (portkod 8529).  
  • Inga bilar kan parkeras i garagen under installationsperioden.
  • En yta om 1,5 meter (från garagedörren) in i garaget behöver vara helt tomt för att kunna sätta in de nya dörrarna.
  • Arbetet kommer att utföras på dagtid och inga dörrar kommer att stå öppna under nattetid.
Ni kommer att få meddelande om när er nya garagedörr är klar, och så fort den är installerad kommer ni att få tillgång till garaget igen. I samband med att er nya dörr är klar kommer ni att bli kontaktade per telefon eller mail för att få en ny uppsättning med nycklar. Eftersom ni inte kan nyttja garagen under installation kommer en månads garagehyra att vara kostnadsfri.   

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Vänliga hälsningar,
Teamet på Parkando

08-408 396 38 (vardagar mellan 9-14)
kundservice@parkando.se

Digitalt Årsmöte/Föreningsstämma onsdag 19 maj kl.19

skickad 5 maj 2021 10:51 av Tommy Sörstrand

Även detta år blir stämman digital via Teams. All information och anslutningslänk hittar du på Mitt Riksbyggen. Kallelse har satts upp på våra anslagstavlor och Årsredovisningen har delats ut i brevinkasten för samtliga av våra bostadsrätter. Efter stämman kommer en pdf av Årsredovisningen samt protokoll publiceras publikt här på webben. 

Många lägenhetsrenoveringar 2020

skickad 18 feb. 2021 21:45 av Tommy Sörstrand

Föreningens styrelse har alltid haft en tillåtande inställning till bostadsrättshavare/medlemmar som vill anpassa en lägenhet efter individuella behov. Alla åtgärder som görs oavsett om det gäller att byta tätskikt och renovera ett badrum eller flytta väggar och ändra planlösningen behöver ske inom vissa ramar och med hänsyn till grundkonstruktionen från 1931. Finns förutsättningarna för att genomföra dina planer? Kommer förändringen påverka andra i föreningen negativt? Förutom en analys av eventuella negativa konsekvenser med förändringen behöver du som ansvarig alltid ta hänsyn till att fastigheten är gammal, snart 100 år. 

2020 blev ett år med många förändringar i vardagen. Hemarbeten, isolering och inskränkningar i vår rörelsefrihet. Sannolikt kommer vi att få leva med dessa förändringar under 2021 och en del kanske lever kvar ännu längre. Detta har skapat ett större intresse än tidigare att se om sitt hem eftersom tiden i hemmet ökat. Under 2020 kunde föreningen konstatera att de individuella ROT-arbetena ökade och det var inte många av årets 365 dagar som det inte pågick en renovering någonstans i huset. Tidigare var det inte så många som var hemma vardagar mellan 8-17, nu är det många som jobbar hemma, vilket leder till ökade spänningar mellan boende som renoverar och boende som störs av renoveringar.

De regler styrelsen tagit fram är ett minimum av vad föreningen kräver av den bostadsrättshavare som ansvarar för renoveringen och de entreprenörer som anlitas. Reglerna är uppdaterade 2021-02-18 och den anmälan som ska göras till styrelsen innan ett arbete startar ska nu även undertecknas av anlitad entreprenör. Detta för att underlätta tecknandet av individuella kontrakt och avtal med entreprenörer samt att det råder samstämmighet kring vad som gäller. Mer om renovering hittar du under Renovera och underhålla. 

Renovering av våra trapphus

skickad 17 feb. 2021 21:30 av Tommy Sörstrand   [ uppdaterad 17 feb. 2021 21:34 ]

Styrelsen har under en tid medvetet skjutit upp delar av fastighetens underhåll i väntan på att bygglovet för taket ska vinna laga kraft. I avtalet med det företag som fått rätten att bygga på vårt tak ingår en del områden naturligt, som tak och nya hissar och vi har känt det onödigt att åtgärda vissa brister då det ändå kommer att hanteras i totalentreprenaden. Eftersom Länsstyrelsen vid flera tillfällen satt käppar i hjulen för projektet och tiden rinner iväg har nu styrelsen beslutat att genomföra delar av underhållet och upphandlat en entreprenör. Det betyder inte att vi gett upp våra planer att utvidga föreningen med lägenheter på taket, men vi känner att vi inte kan vänta längre med nödvändigt underhåll. Uppskattat kommer upphandlad entreprenad pågå perioden V9-V19 och omfatta föreningens trapphus och delar av taket. Medlemmar i föreningen kan ta del av en mer detaljerad tidplan på Mitt Riksbyggen.


Nya priser i garage och P-plats utomhus

skickad 31 okt. 2020 01:47 av Tommy Sörstrand

Från 1 december 2020 gäller nya priser för hyra av P-plats i vårt garage samt de P-platser vi har utomhus. Styrelsen för Brf Kristinebergs Strand gav förvaltaren Parkando uppdraget att efter renoveringen se över sortimentet och komma med ett förslag på hur vi på ett mer rättvist sätt skulle kunna prissätta våra P-platser i garaget. Eftersom det finns stora skillnader kom Parkando med ett förslag som innebär att garagets 32 P-platser delades upp i fyra kategorier, Liten, Normal, Normal+ och Premium. I Parkandos uppdrag ingår också att leverera intäkter till föreningen anpassade efter marknaden (efterfrågan/pris). Dessa intäkter utgör en viktig del för underhållet och utvecklingen av fastigheten, där garagedelen är en väsentlig del. Föreningen blev påmind om detta vid den omfattande betongrenoveringen i garaget, som omfattade både fundament, pelare och väggar. 

Samtliga priser har därför marknadsanpassats undantaget de singelgarage som har egen ingång (carport). När det gäller dessa har styrelsen valt att avvakta, då det finns ett underhållsbehov. Det saknas mellanväggar och flera garageportar behöver renoveras eller rent av bytas ut. Vi har även haft problem med att vatten tränger in när stora regnmängder samlas på garageplanen. När detta är hanterat kommer även dessa avgifter att ses över och marknadsanpassas. Motorcykelplatserna har marknadsanpassats, men där blev det inte någon prishöjning, på grund av att det fortfarande finns outhyrda platser.

Den nya kategoriseringen och de nya priserna som gäller från 1 december 2020 hittar du på sidan Parkering

Glöm inte att flytta din bil/motorcykel 6 maj

skickad 4 maj 2020 00:50 av Tommy Sörstrand

Påminnelse om att Parkando utför garagestädning den 6 maj mellan 8-14 Ta del av aviseringen här!

Corona påverkar årets stämma

skickad 2 maj 2020 02:32 av Tommy Sörstrand

Styrelsen följer myndigheternas rekommendationer och kommer i år hålla en digital stämma. Mer om hur denna kommer att vara tillgänglig för föreningens samtliga medlemmar finns att läsa på Mitt Riksbyggen; https://mitt.riksbyggen.se/. För intressenter som vill ta del av årsredovisning och stämmoprotokoll kommer dessa publiceras här efter avslutad stämma.
Mäklare och andra intressenter kan redan nu ta del av uppdaterad information under Mäklarforum, Parkering och Om vår förening. Frågor till styrelsen kan ställas i formulär på sidan Fråga styrelsen.

Parkando aviserar garagstädning den 21 oktober

skickad 10 okt. 2019 08:05 av Tommy Sörstrand

Vi vill påminna om att Parkando som förvaltar vårt garage aviserat en städdag den 21 oktober kl.9-14. Viktigt att samtliga hörsammar detta och att vi får ut samtliga fordon från garaget för att underlätta städningen. Ta gärna del av hela av meddelandet från Parkando. Finns för nedladdning nedan. Har du frågor kontakta Parkando.

E-post: kundservice@parkando.se (måndag-fredag kl. 8-17)
Telefon: 08-408 396 38 (måndag-torsdag kl. 9-14)

Energideklarationen nu klar

skickad 18 maj 2019 02:02 av Tommy Sörstrand

Mätningarna från 2018 har nu sammanställts och vi har en Energideklaration. Ta del av deklarationen och styrelsens kommentarer här.

Många mäklare frågar efter vår energideklaration

skickad 31 mars 2019 01:13 av Tommy Sörstrand

Vi har inte någon energideklaration som medlemmar, mäklare och blivande medlemmar kan ta del av än. Beställningen gjordes hösten 2018 och resultatet beräknas vara klart någon gång våren 2019. Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan byggnaden har. Sedan 2006 är det lag på att denna deklaration ska lämnas in till Boverket och 2018 förtydligades lagen och anpassades till uppdaterade krav. Syftet med deklarationen är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader
Genom att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning skapas också förutsättningar för att fastsälla hur energianvändningen kan effektiviseras. Förutom samhällets krav har vår styrelse alltid en ambition att skapa rätt förutsättningar för en god driftekonomi. Energi i form av uppvärmning är den enskilt största posten i våra driftkostnader och kan vi hitta sätt som kan påverka dessa kostnader gynnar det både oss i föreningen och vår miljö.

1-10 of 66