Kontakt‎ > ‎

Vanliga frågor

Här nedan följer frågor som ofta kommer in till styrelsen:

Fråga
När ska föreningen röja upp i cykelgaraget?
Svar
Vi kommer gå ut med en påminnelse om att märka cyklarna i cykelgaraget, därefter kommer vi att rensa ut de som inte är märkta, korttidsförvara dessa i ett utrymme i bilgaraget innan vi skickar iväg dem enligt tidigare beskriven rutin. Efter sommaren 2019 hoppas vi att relevanta förslag på upphängning för att bättre utnyttja ytan skapat beslutsunderlag för styrelsen så att vi under hösten kan skapa ett cykelgarage där både vardagscyklister och sällancyklister kan samsas på ett fungerande sätt.

Fråga
Får jag sätta upp en markis?
Svar
Uppsättning av markiser får inte ske utan styrelsens godkännande. Ett avtal som reglerar ansvar för markis måste tecknas mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Markisens utseende ska följa de riktlinjer som beskrivs i dokumentet Information och riktlinjer för markis som du hittar på Mitt Riksbyggen Där hittar du även Avtalet.

Fråga
Vem ansvarar för fönstren bostadsrättsinnehavaren eller föreningen flera av mina kärvar och är svåra att stänga. Ibland går det inte alls utan jag får lämna dom med en liten glipa öppen.
Svar
Ansvaret för fönstrens funktion och underhåll ligger på bostadsrättshavaren. Det du beskriver är något som de flesta i huset förr eller senare drabbas av. Felet avhjälps enkelt med att smörja låskolvarna. Jag brukar använda 5-55 men det funkar med vanlig låsolja också. Råder osäkerhet kring det gemensamma ansvaret och ditt eget i egenskap av bostadsrättsinnehavare finns under Dokument en gränsdragningslista som tydligt beskriver ansvarsfördelningen.

Fråga
Jag har en fråga om det råder obligatoriskt medlemskap i HSB för alla medlemmar i vår förening?
Svar
Inget individuellt medlemskap i HSB krävs för att bli medlem i vår förening.

Fråga
Jag undrar om det finns något befintligt bredbandsavtal mellan förningen och ev. Com Hem (eftersom vi är ett sk CH-hus)? Om så inte är fallet, har styrelsen några planer på att ev sluta ett sådant? Dessa är idag väldigt vanliga bland bostadsrättsföreningar, samt är en win-win för alla parter, och då speciellt medlemmarna.
Svar
Vi har inget gruppavtal med någon leverantör för bredband. Vi har avtal för fastighetsnät med Bredbandsbolaget och ComHem. Styrelsen har tagit upp frågan på en stämma och stämman var positiv till en gruppanslutning, men utan att röra avgifterna. Styrelsen har därför avvaktat i väntan på att kostnaden ska rymmas i ordinarie budget.

Fråga
Jag har försökt adressändra och skriva in de nya uppgifterna på skatteverkets hemsida men då måste jag kunna fylla i lägenhetsnumret. Vad är det?
Svar
Se denna sida på Lantmäteriets hemsida om hur numret tas fram. Till Lantmäteriets hemsida

Fråga
Jag skulle behöva utdrag från lägenhetsförteckning (på begäran av min bank vid lånediskussioner).
Svar
Kontakta Riksbyggen på 0771-860 860 så hjälper de dig med att ta ut information om din bostadsrätt. Riksbyggen förvaltar vår förening både tekniskt och ekonomiskt varför numret till kundtjänst är bra att lägga på minnet. Ett nummer för alla tänkbara ärenden gällande din bostadsrätt.

Fråga
Vår köksfläkt är inte centralansluten till något system. Fläkten sprider mest runt os vilket gör de tvunget för oss att se över de olika möjligheterna. Finns det ett system att ansluta till?
Svar
Dom gemensamma ventilationsstammar som finns i fastigheten fungerar med självdrag. Att ansluta en fläkt till dessa är inte tillåtet eftersom man då riskerar att blåsa in matos i grannlägenheter. Se även dokumentet ”Allmänna regler vid ROT-arbeten” på sidan Renovera och underhålla
Förmodligen finns det inget aktivt kol kvar i den fläkt ni har. Är fläkten gammal är det förmodligen dags att byta ut den. Det finns idag bra kolfilterfläktar som tar bort det mesta matoset.