Styrelsens sammansättning


Styrelsen efter stämmobeslut 2019-05-15:  
Ordinarie
Tommy Sörstrand Ordförande (Kvarstår 1 år)
Wictor Stiebel Sekreterare och Vice Ordförande (Omval 2 år)
Daniel Oscarsson Ledamot (Omval 2 år)
Elena Falck Ledamot (Omval 2 år)
Helena Gidlöf Ledamot (Fyllnadsval 1 år)
Maja Emelli (Nyval 2 år)
Olga Buchenko Ledamot (Kvarstår 1 år)
Jesper Dahlqvist Ledamot (Kvarstår 1 år)

Suppleanter valda på ett år
Lina Lindblom (Omval från ordinarie till suppleant)
Anita Tångring (Omval)

HSB Ledamot och suppleant (väljs inte av stämman, HSB utser)
Ulrika Arlekrans (Kvarstår)
Åse Johansson-Kristiansen (Kvarstår)


Kontakta styrelsen här!Förtroendevald revisor:
Inger Nordlander (Omval 1 år)

Valberedning:
Birgitta Salomonsson (Omval 1 år)
Inger Nordlander (Omval 1 år)