Styrelsens sammansättning


Styrelsen efter stämmobeslut
2021-05-19:  

Ordinarie
Tommy Sörstrand Ordförande (Kvarstår 1 år)
Wictor Stiebel Sekreterare och Vice Ordförande (Omval 2 år)
Daniel Oscarsson Ledamot (Kvarstår 1 år)
Elena Falck Ledamot (Omval 2 år)
Helena Gidlöf Ledamot (Omval 2 år)
Anna-Karin Hallberg (Nyval 2 år)
Johanna Lundahl Ledamot (Kvarstår 1 år)
Jesper Dahlqvist Ledamot (
Kvarstår 1 år)

Suppleanter valda på ett år
           Anna Mosseby Suppleant (Omval 1 år)

HSB Ledamot och suppleant (väljs inte av stämman, HSB utser)
Ulrika Arlekrans Ledamot (Kvarstår)
Åse Johansson-Kristiansen Suppleant (Kvarstår)


Kontakta styrelsen här!Förtroendevald revisor:
Inger Nordlander (Omval 1 år)

Valberedning:
Birgitta Salomonsson (Omval 1 år)
Inger Nordlander (Omval 1 år)