Styrelsens sammansättning


Styrelsen efter stämmobeslut
2022-05-19:  

Ordinarie
Wictor Stiebel Ordförande (Kvarstår 1 år)
Daniel Oscarsson Vice Ordförande (Omval 2 år)
Elena Falck Ledamot (Kvarstår 1 år)
Helena Gidlöf Ledamot (Kvarstår 1 år)
Jesper Dahlqvist Ledamot (
Omval 2 år)
Erik Lindblad (Nyval 2 år)
Carl Gustafsson  (Nyval 2 år)

Suppleanter valda på ett år
    Karin Wikare Sekreterare Suppleant (Nyval 1 år)      
    Kristian Beckman Suppleant (Nyval 1 år)
    Fredrik Vikström Suppleant (Nyval 1 år)HSB Ledamot och suppleant (väljs inte av stämman, HSB utser)
Ulrika Arlekrans Ledamot (Kvarstår)


Kontakta styrelsen här!Förtroendevald revisor:
Inger Nordlander (Omval 1 år)

Valberedning:
Birgitta Salomonsson (Omval 1 år)
Inger Nordlander (Omval 1 år)