Styrelsens sammansättning


Styrelsen efter stämmobeslut
2020-05-19:  

Ordinarie
Tommy Sörstrand Ordförande (Omval 2 år)
Wictor Stiebel Sekreterare och Vice Ordförande (Kvarstår 1 år)
Daniel Oscarsson Ledamot (Omval 2 år)
Elena Falck Ledamot (Kvarstår 1 år)
Helena Gidlöf Ledamot (Kvarstår 1 år)
Maja Emelli (Kvarstår 1 år)
Johanna Lundahl Ledamot (Nyval 2 år)
Jesper Dahlqvist Ledamot (Omval 2 år)

Suppleanter valda på ett år
            Anna-Karin Hallberg (Nyval)
            Anna Mosseby (Nyval)

HSB Ledamot och suppleant (väljs inte av stämman, HSB utser)
Ulrika Arlekrans (Kvarstår)
Åse Johansson-Kristiansen (Kvarstår)


Kontakta styrelsen här!







Förtroendevald revisor:
Inger Nordlander (Omval 1 år)

Valberedning:
Birgitta Salomonsson (Omval 1 år)
Inger Nordlander (Omval 1 år)