Renovera och underhålla


Det mesta av underhållet i föreningens lägenheter ansvarar du som bostadsrättshavare för. Underhållet av själva fastigheten och våra gemensamma system ansvarar vi för gemensamt, genom en del av den avgift som du betalar in till föreningen varje månad. Förhållandet mellan det du ansvarar för och vårt gemensamma ansvar finns reglerat i föreningens stadgar och förtydligat i vår gränsdragningslista.

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. 
Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. 
Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.
(Hämtat från våra stadgar)

Nytt från 1 januari 2016
Samtliga ROT-arbeten ska anmälas till styrelsen genom blanketten Allmänna regler vid ROT-arbeten (finns att hämta nedan).
Detta för att underlätta kommunikation, beställningar och uppföljning. Är du osäker på vad som ryms inom begreppet ROT-arbeten (Renovering-, Ombyggnads-, Tilläggsarbeten) kontakta styrelsen.

Nedan hittar du några dokument som reglerar ansvarsfördelningen och beskriver vad du som bostadsrättshavare får 
och inte får göra utan styrelsens medgivande. Du hittar också information från Stadsbyggnadskontoret, som beskriver
vilka åtgärder som kräver bygganmälan. Studera även våra styrande dokument under Stadgar och ordningsregler

Ċ
Tommy Sörstrand,
21 dec. 2015 09:58
Ċ
Tommy Sörstrand,
8 nov. 2014 08:57
Ċ
Tommy Sörstrand,
8 feb. 2014 01:55
Ċ
Tommy Sörstrand,
8 feb. 2014 01:56
Ċ
Tommy Sörstrand,
21 jan. 2014 09:47
Ċ
Tommy Sörstrand,
11 aug. 2014 03:40